Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Powstaje pierwsza Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego

PKZOP uznała certyfikację RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil), czyli Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego za najlepszą istniejącą certyfikację na rynku, która gwarantuje zrównoważony charakter upraw i wiarygodne kryteria środowiskowe. Podpisanie Deklaracji Członkowskiej inicjującej powstanie pierwszej Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego nastąpi 17 czerwca w Warszawie.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 13-06-2019, 14:25
Fot. Shutterstock

PKZOP jest niezależną koalicją, która ma jasno określone cele i strategię działania wraz z planem długoterminowym. Jest nim osiągnięcie celu strategicznego 100% zrównoważonego oleju palmowego w Polsce najpóźniej do 2023 roku oraz podpisanie przez Polskę Deklaracji Amsterdamskiej.

Na zlecenie Fundacji WWF Polska powstał raport, na temat skutków spożycia oleju palmowego w Polsce i określenia wpływu zastąpienia oleju palmowego innymi olejami roślinnymi, którym chętnie podzielimy się z Państwem po spotkaniu.

 

© Portal Spożywczy 2020-07-12 06:07:30