Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rośnie popyt, maleje podaż - dobre warunki dla producentów wieprzowiny

- W pierwszej połowie 2019 r. miały miejsce ogromne zmiany na rynku żywca. Przełom 2018 r. i 2019 r. charakteryzował się rekordowo niską odpowiedzialnością produkcji, podczas gdy pod koniec pierwszego kwartału 2019 r. nastąpił gwałtowny wzrost cen i dochodowości - podaje Łukasz Czech, analityk sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.


Autor: BNP Paribas
Data: 14-06-2019, 10:31
fot. shutterstock.com

Zmiany cen wynikają z wielu czynników: zmian eksportu, importu oraz krajowej podaży. Według danych Ministerstwa Finansów, w pierwszym kwartale br. eksport wieprzowiny wzrósł o 9,6% (r/r), między innymi dzięki wzrostowi wywozu do Włoch (+25,6% r/r), podczas gdy eksport do głównych odbiorców, Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec, utrzymał się na poziomie z zeszłego roku.

- Import wieprzowiny również zmienił się na korzyść producentów. W pierwszym kwartale był mniejszy o 8,1% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przede wszystkim zmniejszył się przywóz z Niemiec (15,0% r/r) oraz z Danii (-14,2%), a w przypadku Belgii pozostał na tym samym poziomie co rok wcześniej. Import prosiąt zmalał o 0,7%, przy czym przywóz prosiąt z Dani wzrósł o 10,9%, zmniejszył się zaś z Litwy oraz Niemiec - podaje Łukasz Czech.

Podaż wieprzowiny z krajowej produkcji również uległa obniżeniu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ubój świń w sztukach był mniejszy o 4,5% a w wadze poubojowej schłodzonej o 1,4%.

- W wyniku ogółu tych zmian, podaż wieprzowiny na rynku zmniejszyła się w ciągu pierwszego kwartału o 3,3%, czyli o 20 tys. t. Sytuacja w Polsce jest pochodną sytuacji na rynku międzynarodowym – według danych Eurostatu eksport z Unii Europejskiej w pierwszym kwartale wzrósł o 9,2% (r/r), głównie za sprawą zwiększonego eksportu do Chin (+25,9% r/r). Chiny, które są odpowiedzialne za 46% światowej produkcji wieprzowiny i około połowę światowej konsumpcji, walczą z ASF. Według szacunków, z powodu tej choroby zlikwidowano około 22% stada podstawowego. W całym 2019 r. produkcja wieprzowiny w Państwie Środka może być zmniejszona o 20-30% względem poprzedniego roku - dodaje Łukasz Czech z BNP Paribas.

Zmiany w handlu zagranicznym, czynniki sezonowe oraz rosnąca, w pierwszym tygodniu czerwca, cena żywca na giełdach niemieckich (+5 c do 1,91 EUR) oraz duńskich (+0,2 DKK do 11,60 DKK) sugerują, że wieprzowina może nadal drożeć. Niemniej, obecnie cena w Polsce jest dość stabilna i kształtuje się na poziomie około 5,80 zł za kilogram. żywca. Dalsze zmiany zależą głównie od sytuacji w Chinach, która jest trudna do przewidzenia, jednak nie należy spodziewać się gwałtownego spadku cen żywca.

© Portal Spożywczy 2020-08-05 07:33:56