Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

GPW przedłuża okres zawieszenia obrotu akcjami Wilbo

Zarząd GPW postanowił o zawieszeniu obrotu akcjami spółki akcjami spółki Wilbo S.A., oznaczonymi kodem "PLWILBO00019" - w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.


Autor: PAP
Data: 28-06-2019, 14:11

Zarząd Giełdy, z uwagi na zakwalifikowanie akcji spółki WILBO S.A. po raz dziewiąty z rzędu do segmentu LISTA ALERTÓW oraz brak podjęcia przez tę spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości, postanawia o zawieszeniu obrotu akcjami spółki akcjami spółki WILBO S.A., oznaczonymi kodem "PLWILBO00019" - w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. (włącznie).
 
Okres zawieszenia obrotu akcjami spółki WILBO S.A. może ulec wydłużeniu. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki WILBO S.A. nie będą przyjmowane.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

© Portal Spożywczy 2020-07-04 04:42:13