Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

FAO: Światowa produkcja zbóż w 2019 r. nieco wyższa niż przed rokiem

Prognoza światowej produkcji zbóż w 2019 r. wynosi 2, 685 mld ton, i jest praktycznie niezmieniona w porównaniu z poprzednim czerwcowym raportem, co wskazuje na 1,2-procentowy wzrost w stosunku do 2018


Autor: farmer.pl
Data: 05-07-2019, 09:49
fot. Shutterstock

Większość wzrostu w ujęciu rok do roku przypisuje się wyższej produkcji pszenicy, która obecnie szacuje się na prawie 771 mln ton, co oznacza wzrost o 5,6 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Najnowsza prognoza globalnej produkcji pszenicy obejmuje wzrost w Indiach do rekordowo wysokiego poziomu.

Natomiast przy 1,398 mld ton prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż paszowych w 2019 r. jest nieco niższa niż w 2018 r., ponieważ oczekuje się, że zostanie zmniejszona globalna produkcja kukurydzy co zrekompensuje większą produkcję jęczmienia. Przewiduje się, że większość spadku produkcji kukurydzy będzie miała miejsce w USA, gdzie nienormalna mokra wiosna spowodowała opóźnione zasiewy i doprowadzi do obniżenia plonów. Zmniejszone prognozy produkcji w Chinach, a także we wschodniej i południowej Afryce jeszcze bardziej obniżyły światową produkcję kukurydzy, mimo poprawy sytuacji w Argentynie.

Światowe wykorzystanie zbóż w 2019/2020 powinno przekroczyć 2,708 mld ton, o 1,0 procent poziom sezonu 2018/2019. Całkowite wykorzystanie pszenicy jest prognozowane na 758 mln ton, czyli o 1,5 proc. więcej niż w sezonie 2018/2019, przy czym większość wynika z przewidywanego wzrostu spożycia w celach żywnościowych.

Prognozy dotyczące światowych zapasów końcowych zbóż przed zamknięciem sezonu w 2020 r. zostały nieznacznie obniżone od czerwca do 828 mln ton, o około 27 mln ton, czyli 3,2 proc., poniżej poziomu otwarcia, przy czym rozliczenie kukurydzy w większości spadło. Przewiduje się, że całkowite zapasy zbóż sezonie 2019/2020 zmniejszą się o 9,1 proc. do 371 mln ton w, z czego zapasy kukurydzy spadną do około 311 mln ton, co oznacza spadek aż o 12,4 proc. (44 mln ton) z poziomu otwarcia. Większość redukcji koncentrować ma się w Chinach i USA. Jednak światowe zapasy pszenicy mają wzrosnąć o 4,5 procent (12 mln ton) w sezonie 2019/2020, co jest poparte oczekiwanymi wzrostami w Chinach, UE i Rosji.

Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że wskaźnik zapasów do zbóż w sezonie 2019/2020 utrzyma się na stosunkowo wysokim poziomie 29,6 proc., w przypadku zbóż paszowych przewiduje się spadek do najniższego poziomu sześcioletniego, czyli 24,7 proc.

Prognozy dotyczące światowego handlu zbożami w sezonie 2019/2020 zostały podniesione od czerwca do 415 milionów ton, co oznacza 2 procentowy wzrost (8,3 miliona ton) w porównaniu z sezonem 2018/2019. Oczekiwany wzrost odzwierciedla przede wszystkim prawdopodobne silne odbicie w handlu pszenicą, które według prognoz zwiększy się o 3,9 proc. w stosunku do obniżonego poziomu z sezonu 2018/2019, biorąc pod uwagę potencjał dla większego eksportu ze strony Australii, UE i Rosji. Podczas gdy światowy handel zbożami paszowymi prawdopodobnie utrzyma się na poziomie szacowanym w sezonie 2018/2019, spodziewany jest spadek importu kukurydzy w UE. Jeśli chodzi o eksport kukurydzy, mniejsza dostępność w tym sezonie w USA zostanie w dużej mierze zrekompensowana przez duże dostawy z Ameryki Południowej.

Czytaj na farmer.pl

 

© Portal Spożywczy 2020-07-07 02:17:28