Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

NFOŚiGW: 300 mln zł na usuwanie porzuconych odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln zł na usuwanie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych odpadów, które mogą m.in. zagrażać życiu ludzi lub powodować nieodwracalne szkody w środowisku. Nabór do nowego programu ruszył w poniedziałek.


© Portal Spożywczy 2021-06-22 13:55:14