Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prezes UPEMI: Firmy eksportujące na Zachód muszą pochylić się nad tematem negatywnego wpływu na zmiany klimatu

- Firmy oferujące swoje produkty lub usługi na rynki zagraniczne, szczególnie zachodnie, pochylają się nad tematem ograniczenia negatywnego wpływu na zmiany klimatu. Wiele globalnych firm wymaga wysokiej jakości zarządzania wpływem na środowisko u swoich dostawców i weryfikuje to. Ponadto, instytucje finansowe, banki czy zagraniczne giełdy wymagają informacji na temat wpływu firmy na klimat przy podejmowaniu różnych decyzji. Zmiany klimatu zaczynają być widoczne w trendach rynkowych relacji B2B oraz w wymaganiach prawodawstwa krajowego oraz unijnego - poinformował Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 22-07-2019, 09:32
Wiesław Różański, fot. UPEMI

Wiesław Różański wskazuje, że obecnie na rynkach międzynarodowych i krajowych zachodzi wiele zmian, które mocno zaczynają dotykać branży spożywczej, szczególnie mięsnej i przetwórczej.

- Są to zmiany zarówno natury prawnej [nowe akty prawne, wymagania dla producentów, certyfikacja], jak i zmiany jakościowe w procesach produkcyjnych czy zarządzania środowiskowego. Wszystkie te wyzwania wymagają od właścicieli firm wypracowania nowego podejścia mającego na celu wdrożenie zmian, które są ważne dla branży i klientów końcowych. W prawodawstwie krajowym ważnymi wymaganiami są obecnie kryteria środowiskowe nakładające na przedsiębiorców nowe wyzwania w procesach inwestycyjnych, w procesach produkcyjnych czy w procesach zagospodarowania bioodpadów. Na polu międzynarodowym są to dyrektywy unijne, przede wszystkim Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, ale także wymagania inwestorów i kluczowych klientów - mówi.

Prezes UPEMI podkreśla, że wiele dużych, globalnych firm już teraz wymaga od swoich dostawców z Polski wskazania sposobów zarządzania ich wpływem na klimat.

- Sposoby te są oceniane, a nierzadko osiągnięcie pewnego standardu jest wymogiem, od którego zależy przedłużenie kontraktu. Firmy oferujące swoje produkty lub usługi na rynki zagraniczne, szczególnie zachodnie, pochylają się nad tematem ograniczenia negatywnego wpływu na zmiany klimatu. Wiele globalnych firm wymaga wysokiej jakości zarządzania wpływem na środowisko u swoich dostawców i weryfikuje to. Ponadto, instytucje finansowe, banki czy zagraniczne giełdy wymagają informacji na temat wpływu firmy na klimat przy podejmowaniu różnych decyzji. Zmiany klimatu zaczynają być widoczne w trendach rynkowych relacji B2B oraz w wymaganiach prawodawstwa krajowego oraz unijnego - mówi.

Co można zrobić, aby produkty oraz firma była konkurencyjna na światowym rynku a jednocześnie była rentownym przedsiębiorstwem? Różański wskazuje, że istnieje kilka wiarygodnych źródeł pomiaru tzw. „zrównoważoności” produktu lub usługi.

- Obecnie na rynku międzynarodowym najbardziej wiarygodnymi i oczekiwanymi parametrami są obniżanie emisyjności produktu lub usługi [GHG- Greenhouse Gas] oraz wyliczenie tzw. śladu węglowego produktu, usługi lub całej organizacji. Oba te parametry są obliczane zgodnie z międzynarodowymi standardami i uznane są w świecie jako wiarygodne dane o cyklu życia dostarczanego produktu, procesach produkcyjnych w firmie czy sposobie zarządzania przedsiębiorstwem - dodaje.

Na emisje gazów cieplarnianych składają się bowiem zarówno:

- emisje bezpośrednie, powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisje procesowe czyli ulatnianie się czynników chłodniczych;

- pośrednie energetyczne emisje - powstałe w wyniku zużywania importowanej energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu;

- inne pośrednie emisje, powstałe w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników.

- Ślad węglowy produktu lub usługi wyliczamy od momentu tzw. „narodzin produktu” aż do zakończenia życia produktu lub usługi. Na każdym etapie tego cyklu firma może wybrać najdogodniejsze dla siebie rozwiązanie, zgodne z jej możliwościami biznesowymi oraz uwarunkowaniami lokalnymi - uzupełnia prezes UPEMI.

Na obniżenie śladu węglowego najczęściej składają się: zmiana konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła energii efektywne zagospodarowanie bioodpadów z procesów produkcyjnych optymalizacja zarządzania energią w zakładzie z uwzględnieniem systemów smart-grid wdrożenie działań z zakresu efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych zastosowanie umów typu Power Purchase Agreements (PPA) w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych (corporate PPA)

- W ramach każdego działania można podjąć odpowiednie decyzje inwestycyjne mające wpływ długofalowy na rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa. W każdym tym aspekcie Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego chce przygotować i pomóc we wdrożeniu przedstawicieli branży, wszystkich aspektów nowych działań mających na celu stworzenie organizacji niskoemisyjnych lub o zerowej emisji produktów lub usług. Z uwagi na fakt, iż organizacja od lat wspiera branżę spożywczą w kraju i na rynkach zagranicznych, zna największe problemy i wyzwania branży, które pojawiają się w kontekście nowych aktów prawnych i specyfiki branży mięsnej w Polsce - dodaje Różański.

Od września rozpoczynają się specjalistyczne szkolenia UPEMI dla branży spożywczej z zakresu wdrożenia obniżana śladu węglowego oraz efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju. Szkolenia będą realizowane w 3 poziomach zaawansowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksową wiedzę z zakresu działań mających na celu przygotowanie ich do obniżenia emisji produktu lub usługi, pozyskania środków na ten cel oraz optymalizacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie i przygotowania do certyfikacji w zakresie obniżenia śladu węglowego w firmie.

© Portal Spożywczy 2021-01-19 21:54:03