Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W województwie pomorskim działa 29 komisji ds. szacowania strat w rolnictwie

W województwie pomorskim powołanych zostało 29 gminnych komisji ds. szacowania strat w rolnictwie - poinformował pomorski urząd wojewódzki.

Z powodu suszy komisje takie na terenie województwa zostały powołane w ośmiu gminach, grad był powodem powołania komisji w trzech gminach, deszcz nawalny w ośmiu, a z powodu przymrozków wiosennych komisje powołano w dziesięciu.

Suszą w województwie zostały dotknięte 572 gospodarstwa rolne, gradem 85, deszczem nawalnym 352, a przymrozkami wiosennymi 32. Łącznie zostało poszkodowanych ponad tysiąc gospodarstw rolnych.

Powierzchnia upraw dotkniętych stratami wynosi ponad 26,8 tys. hektarów, z czego suszą około 16,8 tys. hektarów, gradem 1,5 tys. hektarów, deszczem nawalnym ponad 8,3 tys. hektarów, a przymrozkami wiosennymi ponad 210 hektarów.© Portal Spożywczy 2021-05-06 14:03:01