Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZM Henryk Kania pozywają Rubin Energy

Zakłady Mięsne Henryk Kania podały, że 24 lipca wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew przeciwko Rubin Energy Sp. z o.o., w którym objęte zostały zobowiązania tego podmiotu względem spółki na kwotę 331 198 828 zł.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 25-07-2019, 09:30
fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że na początku czerwca ZM Henryk Kania złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Do 31 lipca złożony ma zostać plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzycieli spornych.

ZM Henryk Kania S.A. i Rubin Energy Sp. z o.o. łączy współpraca handlowa. RE jest producentem wybranych wyrobów mięsnych (m.in. parówek i wyrobów plastrowanych), które z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury nie mogą być wytwarzane bezpośrednio w zakładach ZMHK.  ZMHK sprzedaje do RE nieprzetworzony surowiec mięsny, a następnie odkupuje od RE gotowy wyrób, zyskując tym samym możliwość dywersyfikacji portfolio produktów.

Jak poinformowały w oświadczeniu ZM Kania, Rubin Energy został wskazany jako istotny kontrahent w sprawozdaniu finansowym ZMHK za 2018 rok.

- Z uwagi na przeoczenie, które nie zwróciło uwagi firmy audytorskiej, informacja ta nie znalazła się w sprawozdaniu finansowym ZMHK za rok 2017. Harmonogram spłat należności ze strony RE był dostosowywany m.in. do trwających w zakładzie RE procesów inwestycyjnych, mających na celu unowocześnienie parku maszynowego i zwiększenie mocy produkcyjnych - czytamy w oświadczeniu.

ZM Kania informuje, że sugerowanie jakichkolwiek niejasnych powiązań – zarówno kapitałowych, jak i osobowych – między oboma podmiotami jest niezgodne ze stanem faktycznym i godzi w dobre imię osób zarządzających oraz nadzorujących pracę zarządu ZMHK, a także samej Spółki - poinformował w czerwcu ówczesny prezes ZM Kania, Grzegorz Minczanowski.

 

© Portal Spożywczy 2020-07-12 21:58:34