Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

GUS: Wyższe zbiory zbóż, znaczny spadek zbiorów owoców

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami wstępnie szacuje się na ok. 24,6 mln t, tj. o ok. 8 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych; zbiory owoców z drzew mogą być o ok. 25 proc. niższe od rekordowych z ub.r. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.


Autor: PAP
Data: 31-07-2019, 13:09
fot. shutterstock

Według wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 r., w tym roku zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacowane są na ok. 24,6 mln t. Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,3 mln t, tj. o około 4 proc. więcej niż w 2018 r.

GUS wstępnie szacuje, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 34,4 dt/ha, tj. o 2,1 dt/ha (o 7 proc.) więcej od plonów z ub.r.; plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi - 38,4 dt/ha, tj. o 2,6 dt/ha (o 7 proc.) więcej od plonów z 2018 r.; plony zbóż jarych łącznie z mieszankami - 28,3 dt/ha, tj. o 1,2 dt/ha (o 4 proc.) więcej od plonów ubiegłorocznych.

W tym roku powierzchnia uprawy ziemniaków będzie nieco wyższa od ubiegłorocznej i wyniesie ponad 0,3 mln ha. "Uwzględniając dotychczasowy przebieg warunków meteorologicznych i czynników wpływających na możliwości plonotwórcze ziemniaków, można wnioskować, że plony i zbiory ziemniaków w bieżącym roku będą niższe od ubiegłorocznych, jednak ostatecznie zależeć one będą od dalszego przebiegu pogody" - informuje GUS.

Produkcję warzyw gruntowych GUS ocenia na niespełna 3,8 mln t, tj. o blisko 9 proc. mniej od roku poprzedniego. Eksperci GUS przewidują zmniejszenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do poprzedniego sezonu.

Zbiory owoców z drzew przewidywane są na poziomie o ok. 25 proc. niższym od rekordowych ubiegłorocznych i wyniosą niespełna 3,4 mln t. Zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane na ok 3 mln t (w porównaniu do rekordowej produkcji roku poprzedniego jest to o około 25 proc. mniej).

"W bieżącym sezonie notuje się na ogół gorszą jakość owoców (...). Należy wziąć pod uwagę fakt, że do uprawy wchodzą nowe, bardziej plenne odmiany oraz fakt, że nie wszystkie odmiany jednakowo ucierpiały od wiosennych przymrozków. Większe straty odnotowano dla odmian z grupy Jonagold, Ligol i Red Delicious, natomiast dla odmian Gala, Szampion i Golden Delicious przewiduje się na ogół dobre owocowanie" - czytamy w informacji GUS.

Produkcję gruszek w sadach szacuje się obecnie na ok. 67 tys. t, tj. na poziomie o ok. 26 proc. niższym od ubiegłorocznego. Zbiory śliwek na obecnym etapie ocenia się na ponad 95 tys., tj. o przeszło 20 proc. mniej niż w poprzednim sezonie (biorąc pod uwagę dobrze zapowiadające się plonowanie późniejszych odmian). Zbiory wiśni wstępnie oszacowano na ponad 155 tys. t (o ok. 22 proc. mniej niż w 2018 r.).

O 20 proc. może być niższa produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych, szacowana jest ona na ok. 0,5 mln t. "Plonowanie większości gatunków zostało ograniczone poprzez uszkodzenia przymrozkami, a brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie spowodował nawet większe straty w owocowaniu niektórych gatunków niż w przypadku drzew owocowych. Największy spadek produkcji zanotowano dla malin i porzeczek czarnych" - zaznacza GUS.

Jak podał GUS, na produkcję roślinną w bieżącym roku miały wpływ przede wszystkim wyjątkowo wysokie temperatury powietrza w czerwcu, znacznie przekraczające normy wieloletnie, przy niewielkich opadach deszczu. Natomiast na korzyść można zaliczyć niewielkie straty zimowe zbóż ozimych (zaorano jedynie 0,1 proc. zasianej powierzchni zbóż ozimych) oraz nieco lepszy od ubiegłorocznego stan zasiewów zbóż ozimych wiosną 2019 r.

© Portal Spożywczy 2020-05-31 22:44:29