Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZM Henryk Kania przedstawiły koncepcję odbudowy wolumenu produkcji

30 lipca, podczas posiedzenia Rady Wierzycieli Zarząd ZM Henryk Kania SA przedstawił koncepcję odbudowy wolumenu produkcji i dostaw wyrobów do głównych odbiorców. Sposobem na osiągniecie tego celu ma być wydzierżawienie spółce celowej majątku produkcyjnego zlokalizowanego w Goczałkowicach-Zdroju.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 01-08-2019, 10:46
Henryk Kania, p.o. prezesa zarządu ZM Henryk Kania S.A., fot. PTWP

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji poinformowały, iż w dniu 30 lipca 2019 r., w siedzibie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, odbyło się posiedzenie Rady Wierzycieli ramach przyspieszonego postępowania układowego Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

Zarząd Spółki przedstawił koncepcję odbudowy wolumenu produkcji i dostaw wyrobów do głównych odbiorców poprzez wydzierżawienie spółce celowej majątku produkcyjnego zlokalizowanego w Goczałkowicach-Zdrój. Kluczowi dostawcy przedstawili w formie listów intencyjnych deklaracje współpracy ze spółką celową w ramach przedstawionej koncepcji. Nadzorca sądowy ocenił, iż możliwe jest opracowanie planu restrukturyzacyjnego na podstawie przedstawionej koncepcji w terminie do 31 sierpnia 2019 r. zastrzegając, że przy przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego, Nadzorca Sądowy rozważy również wszelkie możliwe koncepcje dające szansę na restrukturyzację zobowiązań Spółki.
 
Na tej podstawie Rada Wierzycieli podjęła Uchwałę nr 1 z dnia 30 lipca 2019 r. w przedmiocie wyrażenia opinii o zasadności przedłużenia terminu na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, uznając za zasadne złożenie przez Nadzorcę Sądowego wniosku do Sędziego-Komisarza o przedłużenie terminu do sporządzenia i przedłożenia planu restrukturyzacyjnego do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uchwała została podjęta wszystkimi głosami za. Do dnia 14 sierpnia 2019 r. Spółka przedstawi Radzie Wierzycieli biznes plan (dane finansowe), na podstawie których zostanie przygotowany plan restrukturyzacyjny.
 
Zawarcie umowy dzierżawy będzie wymagało zgody Rady Wierzycieli Spółki oraz zatwierdzenia przez Nadzorcę Sądowego.
 
Rada Wierzycieli oraz Nadzorca Sądowy podjęli decyzję, że wniosek dotyczący uchylenia zarządu własnego nie będzie poddany pod głosowanie. Nadzorca Sądowy wycofał wniosek o podjęcie przez Radę Wierzycieli uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii co do uchylenia zarządu własnego dłużnika i ustanowienia zarządcy stosownie do artykułu 239 Prawa restrukturyzacyjnego.

© Portal Spożywczy 2020-05-25 17:18:52