Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Trzy mikrofirmy, w tym jedna produkująca żywność, zainwestują w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Ponad 15,1 mln zł wydadzą łącznie na inwestycje trzy małopolskie mikroprzedsiębiorstwa, korzystając ze zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Nowe przedsięwzięcia będą zrealizowane w gminach: Dąbrowa Tarnowska, Trzciana i Wielka Wieś.


Autor: PAP
Data: 14-08-2019, 14:45

Decyzje zezwalające na działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydał zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego, który zarządza tamtejszą specjalną strefą ekonomiczną. Otrzymały je firmy: GOOD Snack Tadeusz Nowak, BAJO Wojciech Bajor oraz Ecumaster.

"Dzięki temu mikroprzedsiębiorstwa te zamiast płacić podatek dochodowy, zarobione pieniądze będą mogły przeznaczyć na szybszy rozwój" - zaznaczyła Maria Dubis z Krakowskiego Parku Technologicznego.

GOOD Snack Tadeusz Nowak to firma rodzinna z ponad 27-letnią tradycją i całkowicie polskim kapitałem. Firma zajmuje się produkcją żywności uzyskanej głównie z ziarna niemodyfikowanej genetycznie kukurydzy. Planuje ona przeznaczyć ponad 2,1 mln zł na zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu w gminie Dąbrowa Tarnowska poprzez rozbudowę zaplecza produkcyjnego. Dzięki nowej inwestycji firma zwiększy też zatrudnienie.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa BAJO jest projektowanie i produkcja zabawek drewnianych. Nowa inwestycja polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu w gminie Trzciana poprzez budowę nowej hali oraz rozbudowę istniejących obiektów wraz z modernizacją wyposażenia. Inwestor zadeklarował poniesieniem kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 4,5 mln zł.

Firma Ecumaster projektuje i sprzedaje elektroniczne urządzenia sterujące, przeznaczone do zwiększania efektywności działania silników spalinowych; produkty są wykorzystywane szczególnie w szeroko pojętym motorsporcie. Nowa inwestycja polega na utworzeniu nowego zakładu w gminie Wielka Wieś, w skład którego wejdzie budynek produkcyjno-usługowy wraz z częścią socjalno-biurową. Zaplanowane nakłady inwestycyjne to 8,5 mln zł.

W tym roku Krakowski Park Technologiczny wydał 20 decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorcy zadeklarowali ponad 1,2 mld zł nakładów inwestycyjnych.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie zeszłego roku, zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie - jak dotychczas - jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

Krakowski Park Technologiczny, który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, w tej chwili przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego i wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

W Małopolsce i powiecie jędrzejowskim przedsiębiorca może uzyskać od 35 proc. (duży) do 55 proc. (mały) zwrotu kosztów inwestycji w postaci ulgi podatkowej w podatku CIT lub PIT. Na rozliczenie ulgi jest 12 lat od daty wydania decyzji o wsparciu.   

© Portal Spożywczy 2020-07-14 06:41:04