Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ciasteczka z Krakowa podsumowały I półrocze 2019

Ciasteczka z Krakowa S.A. zanotowały w I półroczu 2019 r. 2,2 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 2,3 mln zł rok wcześniej. Spółka w I półroczu 2019 r. zanotowała 197,8 tys. zł strat netto wobec 3,7 tys. zł straty rok wcześniej.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 16-08-2019, 17:37
Fot. mat. pras.

W II kw. 2019 roku Ciasteczka z Krakowa osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie 1 147 490 złotych, co oznacza spadek w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku o około 6%.

Jednocześnie, w związku z podwyższeniem kwoty wynagrodzenia minimalnego w Polsce, począwszy od stycznia 2019 roku oraz zwiększeniem ogólnego poziomu płac, wystąpił w Spółce wzrost wynagrodzeń i kosztów ubezpieczeń społecznych o ponad 10% (r/r).

W ocenie zarządu wpływ na wyniki finansowe II kw. 2019 roku miał ponadto koszt remontu maszyn i urządzeń technicznych związanych z działem produkcyjnym oraz wzrost kosztów transportu i opakowań. W rezultacie ostateczny wynik na sprzedaży za II kw. 2019 roku wyniósł -83 132 złotych.

Jednocześnie Spółka co kwartał dokonuje odpisów amortyzacyjnych dotyczących wartości firmy. Wpływ tego czynnika w II kw. 2019 roku na wynik na działalności operacyjnej wyniósł ok. 51 000 zł.

W okresie II kwartału 2019 Spółka kontynuowała działalność w podstawowym zakresie. W kolejnych miesiącach Spółka przewiduje rozszerzenie sieci sprzedaży o nowe hurtownie tradycyjne oraz wejście do nowych sieci handlowych prowadzących działalność w Polsce. Spółka liczy ponadto na zwiększenie wolumenu sprzedaży za granicę.

Ciasteczka z Krakowa S.A. specjalizują się w produkcji wyrobów cukierniczych, ciast oraz ciasteczek. Spółka posiada własny sklep internetowy realizujący wszelkiego rodzaju zamówienia handlowe w oparciu o produkty własne.

© Portal Spożywczy 2021-01-21 09:47:36