Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PKN Orlen opracował Strategiczną Agendę Badawczą dla innowacji i nowych technologii

PKN Orlen opracował Strategiczną Agendę Badawczą (SAB), dokument, definiujący strategiczne obszary inwestycji w innowacje, nowe technologie i modele biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+. Znalazło się tam 30 programów.


Autor: PAP
Data: 04-09-2019, 11:29

Informując w środę o SAB, spółka podkreśliła, że jest to "narzędzie, które uwzględniając długofalowe wyzwania związane z otoczeniem konkurencyjnym i legislacyjnym, przekłada cele strategii biznesowej PKN Orlen na konkretne obszary działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych".

"Zaawansowane tworzywa i biopaliwa, systemy magazynowania energii, elektromobilność, zagospodarowanie poprodukcyjnego dwutlenku węgla i automatyzacja procesów produkcyjnych - to tylko niektóre z trzydziestu programów badawczych, które znalazły się w Strategicznej Agendzie Badawczej PKN Orlen" - wyjaśnił płocki koncern. Jak dodał, SAB to "dokument, definiujący strategiczne obszary inwestycji w innowacje, nowe technologie i modele biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+".

"W perspektywie 2030 r. kluczem do utrzymania wysokiej marżowości z działalności podstawowej oraz skutecznej ekspansji na nowe obszary biznesowe, będzie gotowość koncernu do wdrożeń innowacji oraz nowych technologii. Innowacyjne technologie pomogą PKN Orlen w dostosowaniu produkcji do wymogów regulacyjnych stawianych koncernom paliwowym, petrochemicznym oraz energetycznym w Europie. Będą one także kluczowe dla sprostania rosnącym oczekiwaniom naszych klientów detalicznych jak hurtowych" - powiedziała Patrycja Klarecka, członek zarządu płockiego koncernu ds. sprzedaży detalicznej, cytowana w komunikacie spółki.

"Chcemy rozwijać oraz wdrażać innowacyjne technologie w naszej działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości. Dlatego w celu usystematyzowania i ukierunkowania naszych działań w zakresie badań, rozwoju oraz innowacji stworzyliśmy Strategiczną Agendę Badawczą PKN Orlen" - zaznaczyła Klarecka.

PKN Orlen podał, iż "na podstawie wielopoziomowej analizy wyzwań i potrzeb wszystkich obszarów biznesowych Grupy Orlen zdefiniowano 11 kluczowych domen innowacji". Wśród nich wymienił technologie procesowe w rafinerii i petrochemii, rozwój miksu produktów petrochemicznych i nowe generacje materiałów, rozwój obszaru nawozów, a także dostosowanie do regulacji oraz efektywną i niskoemisyjną energetykę. Wśród innowacyjnych obszarów płocki koncern wspomniał także o digitalizacji produkcji i łańcucha dostaw, nowoczesnym kliencie i stacji paliw przyszłości oraz o nowych łańcuchach wartości, innowacyjnej i bezpiecznej cyfrowo organizacji, a także o technologiach poszukiwania i wydobycia węglowodorów.

"Strategiczna Agenda Badawcza PKN Orlen w sposób kompleksowy, zintegrowany, uwzględniając standardy i założenia strategii Grupy, komunikuje cele dla innowacji i rozwoju nowych technologii przez nasz koncern" - oceniła Patrycja Panasiuk, dyrektor biura innowacji spółki.

"Dzięki SAB pragniemy przyspieszyć budowę ekosystemu innowacji wokół PKN Orlen, wzmocnić dialog ze środowiskiem uczelni, instytutów naukowo-badawczych, wynalazców i innowatorów, akceleratorów i startupów technologicznych, a także producentów i dostawców innowacyjnych technologii" - dodała Panasiuk.

Jak podkreślił PKN Orlen, "w ramach poszczególnych domen wyróżniono i nadano priorytety 30 programom badawczym, w ramach których będą realizowane projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe". "Taka struktura umożliwi sprawne zarządzanie innowacjami i pozwoli na kompleksowy rozwój technologiczny wszystkich segmentów biznesowych koncernu. Innowacje pozwolą również na wykorzystanie szansy związanej z tworzeniem nowych modeli biznesowych oraz transformacją wielu powiązanych z działalnością PKN Orlen gałęzi przemysłu, takich jak elektromobilność, recycling, e-commerce, logistyka" - stwierdziła spółka.

Według płockiego koncernu, "SAB silnie akcentuje również konieczność rozwoju i adaptacji technologii kształtujących dzisiejszą rzeczywistość: wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji, automatyzacja i BigData". "Bardzo ważną rolę będzie odgrywał rozwój technologii umożliwiających spełnienie wymogów regulacyjnych i realizowania polityki pro-środowiskowej, np. w zakresie emisji gazów cieplarnianych" - zwrócił uwagę PKN Orlen.

PKN Orlen to największy w Polsce i jeden z największych w Europie podmiotów branży rafineryjno-petrochemicznej. Do Grupy Orlen należą spółki działające w Niemczech, Czechach na Litwie, a także w Kanadzie.

© Portal Spożywczy 2020-07-13 23:25:25