Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rola produktów mlecznych w zapobieganiu chorób stylu życia

EDA podkreśla, że produkty mleczne są bogatą w sposób naturalny w składniki odżywcze żywnością i są uznawane jako ważna część zdrowych i zbilansowanych diet. Ta unikalna kombinacja składników mleka i innych produktów mlecznych prawdopodobnie bierze udział w efekcie zdrowotnym znanym jako „matryca mleczna” oraz w prewencji wielu chorób powiązanych z dietą.

Dzięki naturalnemu bogactwu w składniki odżywcze połączonemu z unikalnym efektem matrycy, produkty mleczne mają swój wkład w utrzymaniu dobrego zdrowia. Produkty mleczne są bogate w składniki odżywcze oraz są źródłem wysokiej jakości białka, jak również wapnia, fosforu, potasu, jodu, witaminy B2 i B12.

Zawierają także niewielkie ilości innych składników odżywczych, takich jak cynk, selen i magnez oraz inne witaminy B (B3,B6,B9), a także witaminę A. Dlatego odgrywają one ważną rolę jako część zdrowej i zrównoważonej diety.

Ostatnie meta-analizy nad relacjami pomiędzy ogólnym spożyciem produktów mlecznych pokazały odwrotne relacje pomiędzy łącznym spożyciem produktów mlecznych a CVD.

Z uwagi na ograniczoną ilość badań w tym zakresie, wymagane są dodatkowe badania dla prześledzenia efektu różnych czynników. Ponadto podsumowanie systematycznych przeglądów meta-analiz dostarczyło dowodów na wysokim poziomie, że produkty mleczne są w znaczący sposób powiązane z obniżaniem ryzyka udaru. Produkty mleczne zawierają naturalne kwasy tłuszczowe trans, takie jak sprzężony kwas linolowy(cis-9, trans-11 CLA) oraz oleopalmitynowy trans (trans -C16:1); co w kontekście matrycy mlecznej może mieć korzystne efekty na czynniki ryzyka CVD, takie jak lipidy we krwi i wskaźniki stanu zapalnego.

Nakierowanie na produkty mleczne i CVD często odnosi się do kwasów nasyconych.

Jednakże, prace naukowe pokazują, że produkty mleczne, włączając sery, pomimo zawartości tłuszczu i tłuszczu nasyconego, w rzeczywistości wywierają neutralny lub nawet korzystny efekt na CVD. Wyjaśnieniem może być kompleksowy skład matrycy mlecznej. Dlatego też, podczas badania efektów zdrowotnych żywności, ważnym jest badanie całkowitego profilu i składu żywności, a nie tylko pojedynczych indywidualnych składników odżywczych.

Zapobieganie nadciśnieniu

Konsumpcja produktów mlecznych ma korzystny wpływ na ciśnienie krwi i ma wkład w zapobieganiu nadciśnienia. Dieta oparta o Podejścia Dietetyczne do Zatrzymania Nadciśnienia (DASH) jest zalecana dla postępowania w przypadkach wysokiego nadciśnienia i składa się z owoców, jarzyn, produktów zbożowych z pełnego przemiału i nisko-tłuszczowych produktów mlecznych. Badania pokazują, że zastąpienie niskotłuszczowych produktów mlecznych pełnotłustymi produktami mlecznymi w diecie DASH może wywierać te same korzystne efekty na ciśnienie krwi.

Ostatnie badania naukowe były nakierowane na znaczenie bioaktywnych peptydów przy regulowaniu ciśnienia krwi. Grupa peptydów uwalnianych podczas trawienia białek kazeiny w jelicie lub poprzez fermentację, wykazała właściwości anty-nadciśnieniowe oraz regulujące ciśnienie krwi. Produkty mleczne są także źródłem potasu, który bierze udział w utrzymywaniu normalnego ciśnienia krwi.

Obniżone ryzyko cukrzycy typu 2

Cukrzyca typu 2 pojawia się, gdy organizm staje się odporny na insulinę i/lub nie produkuje wystarczającej ilości insuliny dla odpowiedniej redukcji poziomu cukru we krwi. Ostatnie meta-analizy nad spożyciem produktów mlecznych a przypadkami cukrzycy pokazują odwrotną zależność pomiędzy spożyciem jogurtu a ryzykiem cukrzycy typu 2.

Te korzyści ze spożywania fermentowanych przetworów mlecznych (sery i jogurty) w relacji do cukrzycy typu 2 mogą wynikać z ich oddziaływania na mikroflorę jelitową. Inne badania zidentyfikowały, że białka serwatkowe (głównie występujące w mleku i jogurcie) mogą obniżać poposiłkowe (pojawiające się po posiłku) zawartości glukozy w osoczu w przypadkach cukrzycy typu 2. Różne komponenty matrycy mlecznej mogłyby być potencjalnie włączone w ochronne relacje pomiędzy produktami mleczarskimi a cukrzycą typu 2.

Korzystne efekty w kontrolowaniu stężenia glukozy mogą być wyjaśnione poprzez interakcje różnych składników odżywczych w matryce mlecznej, włączając np. wapń i magnez, wysokiej jakości białko, bioaktywne peptydy, formę witaminy K (34) oraz mleczne kwasy tłuszczowe. W podobny sposób, produkty mleczne mogą pośrednio modyfikować ryzyko cukrzycy poprzez korzystne oddziaływanie na masę ciała, tłuszcz w tkankach ciała oraz masę i funkcje mięśni.

Zapobieganie osteoporozie

Osteoporoza jest choroba kości szkieletu cechującą się obniżeniem masy kości i zmianami w strukturze kości, co prowadzi do wzrostu ryzyka złamań. Osteoporoza ma trzy główne wskaźniki: zaawansowane ubytki w kościach u kobiet po menopauzie lub w wieku starszym u kobiet i mężczyzn; deficyty przyrostu masy kości podczas rozwoju u dzieci i młodzieży; i straty wynikające z choroby, zaburzenia w diecie czy kuracji lekowych.

Konsumpcja produktów mlecznych uczestniczy w osiąganiu szczytowej masy kości we wczesnym wieku dorosłym, co pomaga zapobiegać złamaniom w późniejszym okresie życia. Wiele badań pokazało, że produkty mleczne prowadzi do wzrostu gęstości mineralnej, mają korzystny wpływ na metabolizm kości i złagodzenie strat kości. Znaczenie produktów mlecznych dla zawartości substancji mineralnych w kościach, czy dla gęstości mineralnej kości zostało z sposób wystarczający ustalone w odniesieniu do dziewcząt i kobiet.

Znaczenie wapnia dla rozwoju i utrzymania kości jest dobrze rozpoznane. Mleko i przetwory mleczne dostarczają największego wkładu w spożyciu wapnia w europejskiej diecie. Zaledwie kilka innych produktów spożywczych w sposób naturalny zawiera tyle wapnia co produkty mleczne. Jednak, wapń z produktów mlecznych jest uznany jako jeden z najbardziej biodostępnych dla ludzkiego organizmu.

Pomimo iż czasami stwierdza się, że suplementacja tą samą ilością wapnia z innych źródeł ma porównywalne efekty na zdrowie kości, produkty mleczne mogą posiadać większe korzyści, a korzyści dla szkieletu mogą utrzymywać się przez dłuższy czas niż w przypadku ekwiwalentu wapnia w innej formie w postaci suplementów.

Podobnie, badania naukowe coraz częściej wykazują, że większe korzyści produktów mlecznych mogą wynikać z tego, że składniki mleczne są zawarte w matrycy mlecznej, która współdziała razem z nimi, pomagając w utrzymaniu zdrowych kości.

Choroby nowotworowe

Rak jelita grubego jest drugim najbardziej powszechnie występującym rakiem u kobiet i trzecim najczęściej występującym u mężczyzn. Zgodnie z ostatnim Raportem WCRF/AICR (2017), istnieje silny dowód na to, że konsumpcja produktów mlecznych obniża ryzyko raka jelita grubego.

Ponadto mleko i przetwory mleczne mogą być także powiązane ze zmniejszaniem ryzyka raka pęcherza oraz raka piersi w wieku przedmenopauzalnym; w ramach podgrup przetworów mlecznych szczególnie jogurt i niskotłuszczowe przetwory mleczne zostały wykryte jako odwrotnie powiązane z ryzykiem rozwoju raka piersi.

Ponieważ suplementacja w wapń i witaminę D zostały wcześniej pokazane jako redukujące raka piersi przez Women's Health Initiative, bardzo możliwe, że te składniki odżywcze są włączone w leżący u podstaw redukcji mechanizm.© Portal Spożywczy 2021-07-27 19:26:07