Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZM Henryk Kania otrzymają w ramach umowy przerobowej z Cedrobem 4 mln zł netto miesięcznie

Zakłady Mięsne Henryk Kania 6 września zawarły umowę przerobową z Cedrobem i otrzymają z tego tytułu 4 mln zł netto miesięcznie - podała spółka w komunikacie.


Autor: PAP Biznes
Data: 09-09-2019, 19:53

Cedrob zadeklarował pokrycie dodatkowych kosztów, gdyby kwota nie była wystarczająca do pokrycia kosztów utrzymania przedsiębiorstwa.
 
Umowa zakłada produkcję przetworów mięsnych oraz rozbiór mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego, na powierzonym surowcu, pod markami należącymi do grupy kapitałowej Cedrob lub pod markami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa ZM Kania, które zostały wskazane w wycenach ww. przedsiębiorstwa przygotowanych na potrzeby przyspieszonego postępowania układowego i znajdującymi się w aktach postępowania.
 
Umowa przerobowa ma obowiązywać do czasu wejścia w życie umowy dzierżawy ZM Kania. Umowa dzierżawy ma zostać zawarta na okres 12 miesięcy i wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Cedrob zgody UOKiK na przejęcie kontroli, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie.
 
W czwartek rada wierzycieli ZM Henryk Kania uznała za zasadne zawarcie umowy przerobowej z Cedrobem. Nie zgodziła się na zawarcie umowy dzierżawy majątku produkcyjnego spółce celowej HK Trade.
 
Na początku czerwca Sąd Rejonowy Katowice-Wschód otworzył przyspieszone postępowanie układowe ZM Kania. Spółka informowała wówczas o konieczności podjęcia działań restrukturyzacyjnych w celu poprawy sytuacji finansowej. Wraz z wnioskiem spółka złożyła także propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacyjny.
 
Wstępny plan restrukturyzacyjny przewiduje m.in. wzmocnienie kontroli kosztów surowca, cen i marżowości produktów oraz zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne dla spółki zmiany w tych obszarach, a także przywrócenie wolumenu produkcji i sprzedaży do wielkości osiąganych w trakcie 2018 roku.
 
Według stanu na 23 maja 2019 roku zadłużenie finansowe ZM Kania wynosiło łącznie 636,67 mln zł, z czego 472,1 mln zł przypadało na zadłużenie wobec banków: Bank Handlowy w Warszawie, Alior Bank, Santander Bank Polska, a kwota w wysokości 164,6 mln zł stanowiła zadłużenie z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę. 

© Portal Spożywczy 2020-07-04 04:39:30