Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Lidl ujawnia zarobki pracowników magazynu i sprzedawców

Prowadzimy transparentną politykę wynagradzania i otwarcie ją komunikujemy. Kładziemy nacisk na to, aby każdy pracownik wiedział, jak będą się kształtowały jego zarobki wraz ze stażem pracy i osiągnięciami - informuje Lidl Polska w raporcie wpływu zgodnym ze standardami GRI.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 10-09-2019, 10:44
fot. shutterstock

- Gwarantujemy wszystkim naszym pracownikom umowę o pracę. Czas oraz warunki pracy organizujemy w taki sposób, aby umożliwić pracownikom w jak najwyższym stopniu łączenie życia zawodowego z prywatnym. Zasadnicza część zespołu pracuje na pełny etat. Każdy pracownik może u nas liczyć na stabilne warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju, pakiet świadczeń socjalnych i konkurencyjne wynagrodzenie 0 informuje Lidl Polska.

Rozpoczynający pracę w Lidlu pracownik magazynu obsługujący wózek widłowy otrzymuje pensję w wysokości 4050 zł brutto. Po trzech latach pracy jego wynagrodzenie rośnie do 4900 zł
brutto.

Pracownik magazynu zajmujący się komisjonowaniem towaru, z pełnym zakresem odpowiedzialności, rozpoczynając pracę w Lidlu zarabia do 4000 zł brutto. Po trzech latach jego pensja wzrasta nawet do 4800 zł brutto.

Nowy pracownik sklepu otrzymuje od 3100 do 3850 zł brutto. Po dwóch latach jego wynagrodzenie wzrasta do 3450 zł brutto w małych miejscowościach i do 4350 zł brutto w aglomeracjach.

- W Lidl Polska nie ma odstępstw od zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn.  Wynagrodzenia na podobnych stanowiskach różnią się ze względu na staż pracy i zakres obowiązków, a nie ze względu na płeć. To dla nas szczególnie ważne, zwłaszcza że w Polsce nadal kobiety są przez część pracodawców wynagradzane niżej niż mężczyźni - podaje sieć.

Dodaje, że według danych raportu Eurostatu różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w Polsce wynosi 7,2% na niekorzyść kobiet. W samym sektorze prywatnym różnica ta jest jednak dużo większa i wynosi 16,1% na niekorzyść kobiet.

- W Lidlu ewentualne różnice w średnim wynagrodzeniu na tym samym poziomie zatrudnienia nigdy nie wynikają z różnicowania pensji przez wzgląd na płeć. Wynagrodzenie przypisane jest do danego stanowiska i niezależne od płci. Dodatkowym czynnikiem różnicującym wynagrodzenie jest staż pracy
na danym stanowisku - informuje sieć handlowa.

Praca w Lidlu w liczbach:

  • W lutym 2019 r. sieć zatrudniała 17 561 osób na umowę o pracę: 13 552 kobiet
    i 4009 mężczyzn.
  • 55% awansów to awanse wewnętrzne.
  • 70% stanowisk menedżerskich zajmują kobiety.
  • 19 lat to najdłuższy staż pracy. Od tylu lat pracuje w Lidl Polska 8 osób.
  • 2707 pracowników ma co najmniej 10-letni staż pracy (stan na 1.01.2019 r.)
  • Najstarszy pracownik sieci ma 68 lat, najmłodszy 18 lat.
  • Większość pracowników to osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia.
© Portal Spożywczy 2020-07-12 22:17:06