Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZM Henryk Kania chcą ściągnąć od dłużnika wierzytelność w wysokości ok. 347 mln zł

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji poinformowały o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika Rubin Energy sp. z o.o. Firma winna jest ZM Henryk Kania ok. 347 mln zł.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 13-09-2019, 12:44
fot. za henrykkania.pl

- Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") informują, że w dniu 12 września 2019 r. zarządca Spółki powziął informację o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika Spółki, tj. Rubin Energy sp. z o.o. – podała spółka w raporcie giełdowym.

- W związku z powyższym w dniu 12 września 2019 r. zarządca złożył w Sądzie Rejonowym Katowice - Wchód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy pismo, w którym poparł ww. wniosek. Zgodnie z wiedzą zarządcy, wierzytelność Spółki wobec Rubin Energy sp. z o.o. jest szacowana na poziomie 347.118.032,44 zł - podano.

- Dokładne określenie kwoty ww. wierzytelności nie jest możliwe z uwagi na zabezpieczenie całości dokumentacji Spółki w wyniku działań Centralnego Biura Śledczego Policji (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2019) – czytamy dalej.

Czytaj też: "Funkcjonariusze CBŚP wkroczyli do ZM Kania"

Czytaj też: "ZM Henryk Kania pozywają Rubin Energy"

© Portal Spożywczy 2020-08-09 21:44:32