Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rząd we wtorek o rozwoju transportu do 2030 roku

Zwiększenie dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i poprawie efektywności całego sektora - zakłada projekt "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku", którym we wtorek ma się zająć rząd.


Autor: PAP
Data: 23-09-2019, 16:09
Fot. Shutterstock

Polityka transportowa przedstawiona w strategii zakłada między innymi poprawę sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów, ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i poprawę efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe.

Łącznie transport ładunków (wraz z żeglugą morską) w latach 2015-2030 wzrośnie z 1 911 mln ton do 2 168 mln ton w wariancie minimum, lub do 2 432 mln ton w wariancie maksimum. W transporcie lądowym przewiduje się, że będzie to wzrost z 1 841 mln ton do 2 073 - 2 316 mln ton.

Z analiz zawartych w strategii wynika, że najszybciej będzie wzrastał wolumen (w tonach) przewozów lotniczych, bo o 4,9 proc. w prognozie minimum i o 7,1 proc. rocznie w prognozie maksimum. Z kolei przewozy po drogach wodnych śródlądowych będą rosły o 0,9 proc. w prognozie minimum lub 2,6 proc. średniorocznie w prognozie maksimum.

Zakładane tempo wzrostu przewozów kolejowych wynieść ma 0,8 proc. - 1,5 proc., a drogowych 0,8 proc. - 1,6 proc. w zależności od wariantu prognozy.

"W okresie 2015-2030 sumaryczna wielkość ruchu pasażerskiego wszystkimi środkami transportu wzrośnie z obecnych około 31 mld osób do około 37,5 - 39,1 mld osób. (o 21 - 27 proc.). Średni roczny wzrost wolumenu popytu na przewozowy osób w okresie 2015-2030 wyniesie 1,3 - 1,6 proc." - czytamy w strategii.

"Największą dynamiką będą się cechowały przejazdy międzynarodowe: będą one wzrastały o 3,3 - 4,2 proc. rocznie. W przejazdach dalekobieżnych krajowych wzrost będzie na poziomie 1,6 - 2,2 proc. rocznie, a w transporcie miejskim i lokalnym na poziomie 1,3 - 1,6 proc. rocznie" - dodano w dokumencie.

W "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku" zakłada się ponadto, że liczba podróżujących osób najszybciej będzie wzrastała w lotnictwie - o 5,3 - 6,4 proc. rocznie. Przejazdy kolejowe będą wzrastały o 2,1 - 3,5 proc. rocznie, przejazdy samochodami osobowymi będą rosły o 1,9 - 2,3 proc. rocznie, przejazdy motocyklami - o 3,2 - 4,2 proc. rocznie a podróże morskie oraz rzeczne będą wzrastały o 2 - 3 proc. rocznie.

© Portal Spożywczy 2020-08-12 00:40:12