Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Otmuchów ze wzrostem przychodów w I półr. 2019. Wzrósł udział sprzedaży na rynku polskim

Grupa Otmuchów w I półroczu 2019 roku zanotowała wzrost skonsolidowanej sprzedaży z działalności kontynuowanej o 5,5 proc. do 109,12 mln zł. Grupa zwiększyła też sprzedaż na rynku polskim, a we wrześniu podjęła działania związane ze sprzedażą nieruchomości zlokalizowanych w Brzegu, a niewykorzystywanych w działalności operacyjnej.


© Portal Spożywczy 2021-07-29 02:16:44