Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Baltona: 45 mln zł straty za I półrocze

Baltona S.A. poinformowała, że wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej za I półrocze br. wyniosły 250 328 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku była to kwota 202 587 tys. zł.

Baltona względem I półrocza 2018 roku zwiększyła statrę netto z 4 248 tys. zł do 44 824 tys. zł.

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych, zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Placówki handlowe i gastronomiczne Grupy są zlokalizowane w Polsce, a także w Estonii, Rumunii, Niemczech, Holandii, we Francji i Włoszech oraz na Ukrainie. Grupa Baltona zajmuje się również m. in. zaopatrywaniem placówek dyplomatycznych, a także załóg statków i okrętów cumujących w polskich portach morskich.© Portal Spożywczy 2021-08-06 05:06:41