Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZM Kania: Cypryjski akcjonariusz sprzedał niemal 20 procent akcji spółki

Zakłady Mięsne Henryk Kania poinformowały, iż 1 października 2019 r. zarządca, ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym - Mirosław Mozdżeń otrzymał od Bogden Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru zawiadomienie o zmniejszeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza w Spółce.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 03-10-2019, 10:44
fot. mat. pras.

Zmiana nastąpiła w wyniku następujących transakcji:
 
1) złożenia zlecenia sprzedaży 5 780 923 akcji Spółki w dniu 24 września 2019 r.;
2) złożenia zlecenia sprzedaży 2 991 302 akcji Spółki w dniu 25 września 2019 r.;
3) złożenia zlecenia sprzedaży 3 100 000 akcji Spółki w dniu 26 września 2019 r.;
4) złożenia zlecenia sprzedaży 9 018 413 akcji Spółki w dniu 27 września 2019 r.
 
Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza przed sprzedażą, o której mowa w punktach 1-4 powyżej wynosiła 75 621 030, ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 60,41%, dający prawo do 75 621 030 głosów, stanowiących 60,41% ogólnej liczby głosów.
 
Liczba akcji aktualnie posiadanych przez akcjonariusza wynosi 54 730 392, a ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,72% i daje prawo do 54 730 392 głosów, stanowiących 43,72% ogólnej liczby głosów.

Czytaj też " 4 gorące miesiące ZM Henryk Kania "
 

© Portal Spożywczy 2020-08-09 22:54:05