Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wawel uzyskał certyfikat UTZ dla swoich czekolad premium

Marka Wawel pozyskała certyfikat UTZ dla linii Czekolad Premium, co oznacza, że kakao wykorzystane do ich produkcji pochodzi z upraw prowadzonych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a pozyskanie surowca nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne i sytuację ludzi zatrudnionych przy jego produkcji.

Certyfikacja UTZ Czekolad Premium Wawel jest wynikiem kolejnego etapu rozwoju pionierskiego projektu „Dobre Składniki”, w ramach którego producent wyeliminował ze swoich produktów wszelkie niepożądane dodatki – już od 2017 roku Wawel konsekwentnie udowadnia, że słodycze mogą mieć doskonały smak i nieskomplikowany skład. Wyroby z certyfikatem UTZ są synonimem najwyższej jakości oraz gwarancji, że zostały wyprodukowane w sposób odpowiedzialny – bez szkody dla środowiska oraz ludzi pracujących przy uprawach i produkcji certyfikowanego surowca.

– Celem certyfikacji UTZ było zagwarantowanie naszym klientom, że produkty Wawel SA oznaczone znakiem UTZ spełniają wymagania standardu UTZ dla procesu uprawy i zbioru ziarna kakaowego oraz dla łańcucha dostaw – mówi Albina Grzesik, pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Jakości w Wawel SA.

– Certyfikacja UTZ dla procesu uprawy i zbioru ziarna kakaowego skupia się na dobrych praktykach rolnych, racjonalnym zarządzaniu oraz bezpieczeństwie i higienie pracy. Dba o środowisko naturalne i poprzez wskazywanie zrównoważonych metod uprawy gwarantuje najwyższą jakość plonów. Certyfikacja w łańcuchu dostaw, tj. od momentu dostawy, poprzez etap produkcji wyrobów z wykorzystaniem surowca UTZ, aż do pojawienia się wyrobów na półkach sklepowych, nakłada obowiązek stosowania systemu HACCP, prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska. Dołączenie przez naszą firmę do znanego na całym świecie systemu certyfikacji UTZ pokazuje konsumentom zaangażowanie naszej filmy w działania odpowiedzialne społecznie na rzecz ludzi i środowiska, podkreśla wysoką jakość wyrobów i jasno wskazuje źródło pochodzenia ziarna kakaowego wykorzystanego w produktach Wawelu oznaczonych znakiem UTZ. Proces uzyskania certyfikatu UTZ przez naszą firmę polegał na pozytywnym przejściu audytu przeprowadzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą. Wpisując swoje produkty w standard UTZ chcemy zwiększać konkurencyjność i podkreślać wiarygodność naszej firmy – wyjaśnia specjalistka. 

Dążąc do zrównoważonej produkcji Wawel dużą wagę przykłada również do pochodzenia oleju wykorzystywanego w produkcji słodyczy. Widoczny w wykazie składników niektórych produktów marki olej palmowy jest w 100% certyfikowany znakiem RSPO. To gwarancja, że olej pochodzi z upraw nieprzyczyniających się do zubożenia wartości przyrodniczych i jest pozyskiwany z poszanowaniem prawa ludzi zamieszkujących tereny uprawy palm olejowych.© Portal Spożywczy 2021-07-26 05:59:56