Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Produkcja czekolady i wyrobów spadła we wrześniu, ale po trzech kwartałach 2019 jest wzrost

Produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych spadła we wrześniu 2019 roku o 5,4 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 5,5 proc. Natomiast w ciągu dziewięciu miesięcy 2019 produkcja wzrost wyniósł 0,1 proc. wobec takiego samego okresu roku 2018.


© Portal Spożywczy 2021-10-27 03:32:24