Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ARiMR: wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich tylko do końca października

Koła Gospodyń Wiejskich tylko do 31 października (do czwartku) mogą składać wnioski o wsparcie finansowe. Pomoc wynosi od 3-5 tys. zł w zależności od liczby członków - przypomina Agencja.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Datą złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej jest data wpływu tego wniosku do Agencji.

Wysokość pomocy dla koła zależy od liczby jego członków i wynosi: 3 tys. zł - dla koła liczącego do 30 członków, 4 tys. zł - jeśli koło liczy od 31 do 75 członków, 5 tys. zł - w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

O wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, mogą ubiegać się koła zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR. Obecnie figuruje w nim blisko 8 tysięcy kół.

Na dofinansowanie działalności kół i ich rozwój w 2019 r. zarezerwowano w budżecie 40 mln zł. Do końca września o pomoc finansową wnioskowały o prawie 25 mln zł.© Portal Spożywczy 2022-07-02 03:36:22