Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Kto kupuje w e-sklepach spożywczych w Polsce i w USA?

Pod koniec zeszłego roku KPMG w Stanach Zjednoczonych przeprowadziło kolejną serię badań wśród reprezentatywnej próby Amerykanów, z którego wynika, że już 48% badanych respondentów kupuje produkty spożywcze przez internet, a dokonywanie w najbliższym czasie zakupów w tym e-kanale deklaruje aż 59% Amerykanów. Czy taki scenariusz w najbliższym czasie czeka również Polskę?© Portal Spożywczy 2021-10-27 19:17:59