Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Dwustronna umowa będzie chronić 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach

6 listopada UE i Chiny zakończyły negocjacje w sprawie dwustronnej umowy o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Oczekuje się, że to przełomowe porozumienie przyniesie obu stronom wzajemne korzyści handlowe i większy popyt na wysokiej jakości produkty.


© Portal Spożywczy 2022-06-25 16:10:19