Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prawo: w cieniu dyrektywy odpadowej

Państwa członkowskie budują bariery, broniąc swojej niezależności gospodarczej i tworzą zapory ochronne dla swoich obszarów gospodarczych. Jednocześnie, przepisy uchwalane w ostatnim czasie kładą większy nacisk na ochronę środowiska naturalnego.


© Portal Spożywczy 2021-06-12 22:17:28