Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Pamapol poprawia wyniki segmentu mięsnego

Grupa Pamapol SA zakończyła pierwsze III kwartały 2019 roku sumą 402,9 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 370,8 mln zł w I półroczu 2018 r. W III kwartałach 2019 r. spółka zanotowała stratę netto w wysokości 6,54 mln zł wobec 2,71 mln zł straty w analogicznym okresie 2018 r.


© Portal Spożywczy 2021-10-26 09:40:01