Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica z nowym członkiem rady nadzorczej

Zarząd Zakładów Tłuszczowych Kruszwica poinformował, że w związku z rezygnacją pana Roberta Balheima z członkostwa w radzie nadzorczej spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 grudnia 2019 roku, uprawniony akcjonariusz Koninklijke Bunge B.V. powołał w skład rady nadzorczej pana Jordi Costa.


© Portal Spożywczy 2021-10-17 01:13:17