Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ustawa zawieszająca podatek handlowy została skierowana do Sejmu

Rada Ministrów, po dyskusji, przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej bez autopoprawki oraz zdecydowała o skierowaniu go do Sejmu. Rząd musi się spieszyć, bo przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 .


Autor: dlahandlu.pl
Data: 06-12-2019, 10:35
fot. Shutterstock

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ma na celu zawieszenie na okres 6 miesięcy 2020 r. funkcjonowania ustawy, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Wejście w życie ustawy spowoduje brak wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku za miesiące styczeń – czerwiec 2020 r.

Proponowana regulacja wpłynie pozytywnie na przedsiębiorstwa (duże i niektóre średnie), gdyż nie będą ponosić one obciążeń z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej m.in. w zakresie składania deklaracji podatkowych czy konieczności obliczania tego podatku.

 

© Portal Spożywczy 2021-02-25 03:26:30