Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zastępca GLW: Wciąż nie ustaliliśmy źródła zakażenia ptasią grypą

Do tej pory nie ustaliliśmy źródła zakażenia ptasią grypą - przekazał z-ca Głównego Lekarza Weterynarii dr Mirosław Welz, który wizytuje fermy drobiu zlokalizowane w strefie zapowietrzonej (wyznaczonej wokół terenu, gdzie wystąpił wirus) w powiecie ostrowskim (Wielkopolskie).


© Portal Spożywczy 2021-10-17 03:01:28