Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Centra handlowe stają się coraz bardziej "Insta-worthy". To przyciąga pokolenie Z

Podczas kiedy pokolenie Y, czyli milenialsów, robi zakupy on-line, pokolenie Z, czyli post-milenialsów, wraca na zakupy do tradycyjnych centrów handlowych, ale ze smartfonem w ręku. Ten pozytywny dla rynku retail trend zauważyła ostatnio Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych (ICSC). Z przeprowadzonych przez nią badań wynika, że na przestrzeni analizowanych 3 miesięcy aż 95 proc. przedstawicieli pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 2000 r., odwiedziło centrum handlowe. Dla porównania, w tym samym czasie w populacji milenialsów, czyli urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku, było to 75 proc. W starszym pokoleniu, czyli X, odsetek ten wynosił zaledwie 58 proc.


© Portal Spożywczy 2021-10-26 11:02:10