Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna „Nie palę, bo...”

Palenie wyrobów tytoniowych i powiązanych to problem nie tylko zdrowotny, ale i ekonomiczny – z badań wynika, że palący pracownicy tracą rocznie 20 dni roboczych „na dymka”. Celem rozpoczętej niedawno kampanii Pracodawców RP „Nie palę, bo…” jest edukacja pracowników i pracodawców w zakresie możliwości rzucenia tego nałogu.


Autor: portalspozywczy.pl/pr
Data: 16-01-2020, 15:02
fot. materiały prasowe

– Kampania będzie prowadzona językiem korzyści – jej adresaci przekonają się na przykładach, jakie pozytywne skutki dla zdrowia i ciała, a także dla życia zawodowego, daje rzucenie palenia – powiedziała koordynująca projekt Patrycja Kosińska z departamentu funduszy europejskich Pracodawców RP podczas zorganizowanej konferencji inaugurującej projekt.

– W ramach planowanych działań wyruszymy w Polskę z mobilnym gabinetem medycznym, stworzymy specjalną aplikację pokazującą skutki palenia i wykorzystamy dedykowane materiały edukacyjno-informacyjne. Dla pracodawców i pracowników zorganizujemy też webinary, filmy instruktażowe i konkursy w mediach społecznościowych - dodała.

Kampania, realizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, to druga odsłona zorganizowanej w poprzednim roku akcji „Firma wolna od tytoniu”.

Podstawą aktywności planowanych w ramach kampanii jest odniesienie się do motywacji pracodawców i pracowników, którzy chcą podjąć walkę z nałogiem. Palenie wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych niesie za sobą szereg szkodliwych skutków zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych, bo dotyka także osoby z bliskiego otoczenia palaczy – tak prywatnego, jak i zawodowego. Z tego powodu działania w ramach kampanii „Nie palę, bo…” będą skierowane także do osób niepalących. – Te osoby, mamy tu na myśli znajomych z pracy, mogą skutecznie motywować palących do walki z nałogiem – wyjaśniła Kosińska. – Stałe przebywanie w dymie tytoniowym powoduje szkodliwe i często nieodwracalne skutki dla zdrowia – podkreśliła podczas konferencji Anna Dela, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, która opowiedziała też o poprzedniej edycji kampanii – „Firma wolna od tytoniu”, współorganizowanej przez NIZP - PZH.

Wiceprezydent Pracodawców RP Janusz Pietkiewicz przypomniał, jak istotne są działania wprowadzające politykę ograniczenia używania wyrobów tytoniowych i powiązanych w zakładach pracy. – Ważne jest edukowanie – wskazywanie osobom palącym alternatyw, które są przede wszystkim zdrowe dla organizmu – zaznaczył.

– Zorganizowaliśmy naszym pracownikom badania profilaktyczne, podczas których byli jednocześnie informowani o szkodliwości palenia. Cały czas promujemy zdrowy tryb życia i wspomagamy naszych pracowników chcących rzucić palenie, motywujemy ich do zdrowego spędzania czasu, także w biurze – powiedziała Marta Ryniecka z firmy Johnson&Johnson – zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu „Firma wolna od tytoniu” (w kategorii „Najbardziej aktywne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy”).

- Mamy nadzieję, że dzięki naszym tegorocznym działaniom jeszcze więcej osób będzie mogło wspólnie z nami dokończyć zdanie „Nie palę, bo...” – podkreśliła Patrycja Kosińska.

Organizowana przez Pracodawców RP kampania „Nie palę, bo…” jest realizacją programu „Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy” w ramach Działania 4. „Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych” Celu Operacyjnego 2. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

© Portal Spożywczy 2020-06-02 09:47:27