666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

WWF: Olej palmowy Ferrero najbardziej zrównoważony w branży FMCG

W najnowszej Karcie oceny nabywcy oleju palmowego, analizującej globalne firmy pod kątem wspierania zrównoważonego oleju palmowego, WWF wymienia Ferrero na pierwszym miejscu wśród 173 firm.  Z wynikiem 21,5 na 22 punktów, Ferrero zostało liderem w grupie największych producentów dóbr konsumpcyjnych, sprzedawców detalicznych i dostawców usług gastronomicznych.


Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa
Data: 20-01-2020, 14:36

WWF doceniło FERRERO za wysiłki zmierzające do rozwiązania problemu wylesiania obszarów tropikalnych oraz za przejrzystość łańcucha dostaw.

- Tylko jedna firma, producent dóbr konsumpcyjnych FERRERO, uzyskała ponad 20 punktów (spośród maksymalnie 22), wysyłając zachęcający sygnał do reszty branży, że zrównoważony olej palmowy, którego produkcja nie powoduje niszczenia lasów, jest możliwy – podało w opublikowanym oświadczeniu prasowym WWF.

- Od 2005 r. FERRERO zainwestowało znaczne środki w rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego, szczególnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Już w 2015 roku byliśmy jedną z pierwszych firm, które zaczęły używać wyłącznie certyfikowanego, segregowanego oleju palmowego, pochodzącego w 100%  ze źródeł zrównoważonych. Dostrzegliśmy także potrzebę wspierania projektów wykraczających poza certyfikację, w celu rozszerzenia standardów zrównoważonego rozwoju w branży – podkreśla z kolei Ferrero w komunikacie prasowym.

- Bardzo cieszy nas fakt, że nasze wysiłki są doceniane przez WWF, które jest niezwykle ważnym partnerem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju całego sektora oleju palmowego. Chociaż poczyniliśmy znaczne postępy - zwłaszcza w zakresie identyfikowalności oleju palmowego - FERRERO będzie nadal inwestować i pozostanie w pełni zaangażowane w zagwarantowanie, by nasz łańcuch dostaw oleju palmowego nie powodował w najmniejszym stopniu wylesiania i wyzysku. Będziemy także aktywnie współpracować z organizacjami pozarządowymi, kluczowymi interesariuszami i dostawcami w zakresie transformacji przemysłu – zaznacza Ferrero.

 

© Portal Spożywczy 2020-03-29 04:39:51