666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

GFL: Certyfikat BIO daje nowe, szerokie możliwości

Green Factory Logistics jest jedną z nielicznych w Polsce firm logistycznych, która otrzymała certyfikat BIO w zakresie magazynowania i transportu produktów spożywczych w temperaturach kontrolowanych. Tym samym spółka wpisała się w globalne trendy FMCG rosnącego zainteresowania produktami i usługami eko.


Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 27-01-2020, 11:59
Adam Chądzyński

W przypadku firmy logistycznej zakres certyfikacji jest o wiele bardziej zawężony niż w przypadku gospodarstw ekologicznych czy też zakładów przetwarzających surowce pochodzenia ekologicznego. Ze względu na brak bezpośredniej ingerencji w produkt, obowiązkiem operatora logistycznego jest zapewnienie pełniej identyfikowalności produktu w trakcie magazynowania oraz transportu. Ważne, by produkty BIO nie zostały wymieszane z produktami konwencjonalnymi.

Po wysłaniu właściwego wniosku do jednostki certyfikacyjnej, zostaje przydzielony audytor oraz wyznaczony termin audytu certyfikacyjnego. Raport audytu poddawany jest weryfikacji przez jednostkę certyfikacyjną, a następnie wydawana decyzja. Ocena „procesów" w czasie audytu jest zero-jedynkowa. Przed wygaśnięciem ważności certyfikatu, firma poddawana jest ponownej kontroli.

- Uzyskanie certyfikatu BIO w zakresie magazynowania i transportu produktów ekologicznych w temperaturach kontrolowanych jest naturalnym rozszerzeniem naszych kompetencji i jakości świadczonych usług. To efekt obserwowania trendów rynkowych, rosnącej kategorii produktów ekologicznych i chęci włączenia się w budowanie łańcucha dostaw dla produktów z certyfikatem BIO. I chociaż dzisiaj certyfikat ten nie jest obligatoryjny, jestem przekonany że wielu naszych obecnych i potencjalnych Klientów będzie zainteresowanych taką usługą – mówi Adam Chądzyński, manager ds. rozwoju Green Factory Logistics.

Do certyfikacji zgłoszona została działalność w zakresie wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, oznacza to, iż ocenie poddane zostały najważniejsze procesy związane z przyjęciem, magazynowaniem, wydaniem oraz transportem produktów BIO. Kontrolowano – procedury jakościowe, stan techniczny oraz higieniczny magazynów, umowy z firmami zewnętrznymi świadczącymi m.in. usługę transportową (przewoźnicy). Kontroli poddane zostały również wszelkie zgody jednostek państwowych m.in. Weterynarii, Sanepidu na świadczenie usługi przez GFL.

Adam Chądzyński, zapytany czy certyfikat BIO jest wymagany przez producentów asortymentu eko produktów oraz odbiorców (sieci handlowe), powiedział, że obecnie nie jest to obligatoryjny dokument jednak każdorazowo przy podejmowaniu współpracy na świadczenie usług logistycznych, producent zgłasza firmę logistyczną do swojej jednostki certyfikacyjnej, która przeprowadza audyt. Przy długotrwałej współpracy, audyt przez producenta zlecany jest raz w roku. Powyższe działania są mocno uciążliwe dla firm logistycznych. Posiadanie certyfikatu BIO ułatwia jak również skraca podjęcie współpracy. - Certyfikat BIO w zakresie magazynowania i transportu produktów świeżych i przetworzonych w temperaturach kontrolowanych to dla klientów dodatkowa gwarancja spełniania norm jakościowych w zakresie usług logistycznych - dodaje Chądzyński.

W zależności od ilości jak również wagi niezgodności stwierdzonych w czasie audytu certyfikacyjnego, certyfikat ważny jest od 12 do 16 miesięcy. Green Factory Logistics ze względu na brak niezgodności przyznano certyfikat z maksymalnym okresem ważności. Co ważne, dzięki temu firma może świadczyć usługę poza terenami naszego kraju.

Firma podkreśla, że dobre zagospodarowanie jak również stan techniczny magazynów, pozwala na świadczenie usługi z szerokiego zakresu produktów spożywczych. Kilkuletnie posiadanie systemu IFS Logistics w dużej mierze przygotowało firmę, między innymi do certyfikacji BIO.

Green Factory Logistics jest największym polskim operatorem logistycznym specjalizującym się w magazynowaniu i transporcie produktów spożywczych w temperaturach kontrolowanych, w różnym zakresie od 0 do 15 st C. Firma posiada trzy centra dystrybucyjne zlokalizowane w Błoniu, Niepruszewie i Sosnowcu o łącznej powierzchni magazynowej blisko 20 000 m2. Dostawy drobnicowo-paletowe i całopaletowe realizowane są 7 dni w tygodniu z nadzorem 24 godzinnym. Usługi dostaw świadczone są w oparciu o zasoby taboru 200 naczep chłodniczych wyposażonych w urządzenia mobilne posiadające rozwinięte systemy telematyczne umożliwiające pełną kontrolę śledzenia ładunku oraz przekazywanie wartości rejestrowych do systemu TMS a także kontrolę temperatury przewożonego ładunku z poziomu komputera on line. Green Factory Logistics działa zgodnie z certyfikatami IFS, FRC oraz BIO oraz polityką odpowiedzialnego rozwoju. Obecnie firma zatrudnia 150 pracowników.

© Portal Spożywczy 2020-04-01 16:55:29