666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KUKE: w tym roku więcej firm może być niewypłacalnych

Blisko 1000 firm może ogłosić w tym roku postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne - szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. W 2019 roku 968 firm ogłosiło niewypłacalność.


Autor: PAP
Data: 28-01-2020, 13:52
fot.PTWP

"W 2019 r. ogłoszono 968 upadłości i restrukturyzacji, podczas gdy rok wcześniej było ich 1081, co oznacza spadek o 10,5 proc." - czytamy we wtorkowym komunikacie. W samym grudniu 2019 r. upadłość ogłosiło 39 firm, czyli o dwie więcej niż w listopadzie, ale o 15 mniej niż rok wcześniej.

Łączna liczba postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w grudniu (81) jest niższa niż rok wcześniej (100) o 19 proc., choć wyższa niż w listopadzie br. (60) o 35 proc. - podała KUKE.

"Oceniamy, że w 2020 r. liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) będzie oscylować wokół 1000" - napisano.

Według cytowanego w komunikacie wiceprezesa KUKE Tomasza Ślagórskiego oczekiwana stabilizacja polityki monetarnej w Polsce - podobnie jak w strefie euro i w USA - sprawia, że warunki związane z finansowaniem działalności powinny pozostać neutralne.

Dodał, że koniunktura zagraniczna nie pozwala na razie spać spokojnie polskim przedsiębiorcom. "Potwierdza (to) badanie koniunktury GUS z grudnia ub.r. pokazujące, że aktualny portfel zamówień z zagranicy w przemyśle jest na niższym poziomie niż rok wcześniej" - wskazał.

Wśród czynników ryzyka dla przedsiębiorstw w tym roku Ślagórski wymienił sytuację na rynku pracy (brak wykwalifikowanych kadr, rosnące płace oraz niepewność co do zamiarów pracowników z Ukrainy) i ewentualny wzrost cen energii elektrycznej.

Zwrócił natomiast uwagę, że wejście w życie z początkiem stycznia regulacji mającej zapobiegać zatorom płatniczym powinno przyczynić się do ograniczenia liczby niewypłacalności. Nowe prawo, jak podkreślił, będzie przeciwdziałać utracie płynności przez mniejsze podmioty. Przepisy - jak zaznaczył - nakazują bowiem skrócenie okresu płatności w tzw. transakcjach asymetrycznych, gdzie wierzycielem jest mała lub średnia firma, a dłużnikiem - duże przedsiębiorstwo.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych(KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców w kraju i za granicą. Skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Jako jedyna w kraju instytucja oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym.

© Portal Spożywczy 2020-04-01 19:18:20