Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

GUS: w grudniu 2019 r. w Polsce hodowano ponad 11,2 mln świń

W grudniu 2019 r. w Polsce hodowano 11 mln 215,5 tys. świń, czyli o 1,7 proc. więcej wobec analogicznego okresu 2018 r. - wynika ze wstępnych, opublikowanych w czwartek danych Głównego Urzędu Statystycznego.


Autor: PAP
Data: 30-01-2020, 11:40
fot. unsplash

"Na początku grudnia 2019 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 215,5 tys. sztuk i było wyższe o 187,7 tys. sztuk (o 1,7 proc.) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2019 r. - wyższe o 434,1 tys. sztuk, czyli o 4 proc." - poinformował w komunikacie GUS.

Jak przekazał GUS, stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2018 r. o 12,2 tys. sztuk (o 1,6 proc.) do poziomu 756,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 17,9 tys. sztuk (o 3,6 proc.) do 519,5 tys. sztuk.

W stosunku do czerwca 2019 r. liczba loch przeznaczonych na chów zwiększyła się o 2 tys. sztuk (o 0,3 proc.), w tym macior prośnych spadła o 11,1 tys. sztuk, tj. o 2,1 proc. W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2018 r., w 2019 r. nieznacznie zwiększył się udział warchlaków (o 0,5 p. proc.). Zmniejszył się udział prosiąt o 0,3 p. proc i trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 0,2 p. proc.). Udział trzody chlewnej przeznaczonej na chów się nie zmienił.

GUS podał, że w drugim półroczu 2019 r. import świń wynosił 3669,5 tys. sztuk i był wyższy niż w pierwszym półroczu 2019 r. o 1,9 proc. (o 67,3 tys. sztuk).

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (35,9 proc.), mazowieckie (11,1 proc.), łódzkie (10,5 proc.) i kujawsko-pomorskie (9,8 proc.). Najmniejsze udziały (poniżej 2 proc.) miały województwa: śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubuskie dolnośląskie i podkarpackie. W pozostałych regionach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 6,8 proc.

GUS podał, że w ub.r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 5,35 zł i była o 19,9 proc. wyższa od rejestrowanej w 2018 r., a na targowiskach wynosiła 5,69 zł i była o 14,9 proc. wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena zbóż podstawowych w skupie kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 70,28 zł za 1 dt (decytona - PAP), czyli o 0,5 proc. wyższym od notowanej w analogicznym okresie 2018 r., a na targowiskach wynosiła 81,48 zł za 1 dt i była o 10,3 proc. wyższa od rejestrowanej w ubiegłym roku.

W grudniu 2019 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 6,26 zł w skupie, a na targowiskach 6,56 zł, czyli odpowiednio o 49,2 proc. i o 40,2 proc. więcej niż w grudniu 2018 r. - wynika z danych urzędu.

Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w grudniu br. 67,07 zł za 1 dt i była niższa o 17,5 proc. od notowanej w grudniu przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 77,39 zł za 1 dt, czyli o 3 proc. niższym od rejestrowanej w grudniu 2018 r.

Cena prosięcia na chów w obrotach targowiskowych w drugim półroczu 2019 r. wynosiła 212 zł/szt. i była o 19,3 proc. wyższa niż przed rokiem. W grudniu 2019 roku cena prosięcia na chów wynosiła 230 zł/szt. i była o 36,5 proc. wyższa niż w grudniu 2018 r. 

© Portal Spożywczy 2020-06-04 06:48:14