Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Dania, Węgry, Francja, Portugalia i Wielka Brytania - również walczą z otyłością podatkami

WHO wydała rekomendację, dotyczącą stosowania odpowiedniej polityki fiskalnej, która wpływa na trendy żywieniowe w społeczeństwie, a tym samym przyczynia się do poprawy zdrowia populacji w krajach rozwiniętych. Działania te mają szczególne znaczenie w zapobieganiu problemu nadwagi i otyłości, zwłaszcza wśród osób młodych oraz o niskich dochodach. Polska również postanowiła walczyć z nadwagą poprzez podatek. A wyglądają takie podatki w innych krajach europejskich?


© Portal Spożywczy 2022-01-24 07:39:02