666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Carlsberg: Redukcja emisji dwutlenku węgla i zużycia wody

W 2019 r. Grupa Carlsberg osiągnęła 30-procentową redukcję względnej emisji dwutlenku węgla w swoich browarach od 2015 r. (13 proc. redukcji od 2018 r.). 56 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej w browarach Grupy pochodzi ze źródeł odnawialnych, a pięć lokalizacji jest całkowicie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Grupa osiągnęła również 12-procentową redukcję względnego zużycia wody od 2015 r. i ogłosiła ważną inwestycję w stację recyklingu wody w swoim duńskim browarze.


Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa
Data: 06-02-2020, 13:54
Grupa Carlsberg opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2019 rok, fot. materiały prasowe

- Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy od momentu wdrożenia strategii Together Towards ZERO. Poprzez współpracę z wiodącymi globalnymi ekspertami i silnymi partnerami lokalnymi, zredukowaliśmy od 2015 r.  względną emisję dwutlenku węgla o 30 proc., a zużycie wody o 12 proc. Ta współpraca będzie dla nas coraz ważniejsza  w miarę zbliżania się do osiągnięcia naszych ambicji w 2030 roku – powiedział Cees 't Hart, Prezes Zarządu Grupy Carlsberg.

– Nikt nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła wyzwaniom zrównoważonego rozwoju. Dlatego nazwaliśmy nasz program „Together” Towards ZERO („Razem” w kierunku ZERO). Działając w partnerstwie, jesteśmy w stanie zrobić szybsze postępy i wprowadzić zmiany, które w innym przypadku nie byłyby możliwe – dodał. 

Najważniejsze osiągnięcia:

Redukcja emisji dwutlenku węgla: 30 proc. względnej i 25 proc. bezwzględnej redukcji emisji dwutlenku węgla w browarach od 2015 r. Osiągnięto to poprzez stały program podnoszenia efektywności, wykorzystując 56 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
i redukując zużycie węgla o 89 proc. wagi od 2015 r.

Dostawy elektryczne: 20 w pełni elektrycznych 26-tonowych ciężarówek będzie wykorzystywanych w 2020 r. przez szwajcarski browar Feldschlösschen należący do Grupy Carlsberg, w 15 centrach logistycznych browaru. Ta inicjatywa pokazuje, że ciężkie samochody elektryczne stały się rzeczywistością komercyjną i operacyjną.

Innowacje w zakresie opakowań: wprowadzono zaawansowane innowacyjne rozwiązania opakowaniowe, w tym rozwiązanie Snap Pack dla multipacków redukujące użycie plastiku, pochodzącą z recyklingu folię termokurczliwą oraz pierwsze butelki PET pochodzące w 100% z recyklingu. Ponadto w ub. roku zaprezentowano dwa prototypy badawcze pierwszej na świecie „papierowej” butelki na piwo - Green Fibre Bottle, która powstaje we współpracy z Paboco (Paper Bottle Company - przedsięwzięcie specjalizujące się w produkcji butelek).

Efektywność wodna: zmniejszenie względnego zużycia wody o 12 proc. od 2015 r. Grupa Carlsberg nawiązała także partnerstwo publiczno-prywatne, którego efektem jest inwestycja w browarze Fredericia w Danii w stację do recyklingu wody. Projekt pozwoli na zmniejszenie średniego zużycia wody z 2,9 hl/hl do 1,4 hl/hl, a zużycie energii spadnie o 10 proc.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy: redukcja o 44 proc. wskaźnika nieobecności w pracy z powodu wypadków od 2015 r., osiągnięta dzięki zaangażowaniu większej liczby osób w inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wspólnie z ekspertami, takimi jak m.in. RMS Switzerland, 3M i profesjonalne szkoły jazdy, przeprowadzono programy szkoleniowe dla liderów w zakresie bezpieczeństwa, w obszarze działań wysokiego ryzyka i bezpiecznej jazdy.

Wybór konsumenta: wzrost wolumenu piw bezalkoholowych o 38 proc. od 2015 r. poprzez szerszy asortyment i wprowadzenie piwa bezalkoholowego w kegach. To istotny postęp w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest szeroka dostępność piw bezalkoholowych dla konsumentów. 

Zrównoważony rozwój w Grupie Carlsberg

Wprowadzony w 2017 r. program zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO jest zakorzeniony w misji Grupy Carlsberg i celach jej strategii biznesowej SAILL’22.  Składa się z czterech ambitnych celów: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i ZERO wypadków. Program został opracowany we współpracy z wiodącymi ekspertami, jak Carbon Trust i Fundacja WWF, i jest zgodny z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cele dotyczące emisji dwutlenku węgla zostały zatwierdzone zgodnie z inicjatywą Science Based Targets Initiative i wartością docelową 1,5°C z porozumienia paryskiego.

© Portal Spożywczy 2020-04-10 14:46:23