Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Dino: 150 mln zł kredytu na dalszy rozwój sieci sklepów

Zarząd Dino Polska SA poinformował, że 7 lutego 2020 r. została zawarta umowa o kredyt inwestycyjny z bankiem PKO BP SA na kwotę 150 mln zł - podano w komunikacie.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 07-02-2020, 20:14
150 mln zł na rozwój sieci Dino; fot. shutterstock.com

Jak dodano, umowa została podpisana w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez spółkę.

Kredyt został udzielony w walucie polskiej na okres od 7 lutego 2020 r. do 6 listopada 2023 r.
 
- Oprocentowanie Kredytu ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M, powiększonej o marżę PKO BP SA. Zabezpieczeniem Kredytu są: i) hipoteka umowna do kwoty 225 mln zł na nieruchomościach należących do Spółki, zabudowanych sklepami spółki oraz ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie - podało Dino w komunikacie.

© Portal Spożywczy 2020-10-25 23:25:50