666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ursus w obliczu egzekucji komorniczej, ma zapłacić 10 mln zł

Ursus otrzymał od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie zawiadomienie o wszczęciu przeciwko spółce egzekucji długu z wniosku Banku Millennium w wysokości 10 milionów złotych wraz z odsetkami.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 11-02-2020, 08:52

- Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 10 lutego 2020r. powziął informację, iż do spółki wpłynęły od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michała Napiórkowskiego, Kancelaria Komornicza nr VI w Olsztynie, ul. Kościuszki 54/3, 10-504 Olsztyn zawiadomienie o wszczęciu przeciwko Spółce egzekucji z wniosku Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wezwanie do zapłaty długu na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie głównej 10 000 047,12 zł oraz odsetek, kosztów zastępstwa prawnego i opłaty egzekucyjnej, zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości położonych w Dobrym Mieście, przy ul. Fabrycznej 21, opisanych w księgach wieczystych nr OL1O/00097764/2, OL1O/00095687/4, OL1O/00041258/5. Na dzień 10 lutego 2020r. komornik nie podjął innych czynności egzekucyjnych ponad doręczenie opisanych pism – podała spółka Ursus w raporcie giełdowym.

Formalną podstawą wszczętej egzekucji jest opatrzony klauzulą wykonalności akt notarialny oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego złożone przez Ursus SA jako zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 1/08/400/05 wraz z późn. zm.

- Na dochodzoną przez bank w postępowaniu egzekucyjnym kwotę składają się należność główna w wysokości 10 000 047,12 zł, odsetki do dnia 31 stycznia 2020r. w kwocie 1 508 408,99 zł, koszty zastępstwa prawnego i opłata egzekucyjna – poinformowała spółka.

I dodała, że po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Ursus podejmie stosowne działania prawne zmierzające do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz do uchylenia zajęć.

 

© Portal Spożywczy 2020-04-08 07:51:21