Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IAS: Grupa Żywiec musi zapłacić 47 mln zł zaległego podatku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji z 30 listopada 2018 roku, zgodnie z którą Grupa Żywiec zobowiązana jest do zapłaty 47,1 mln zł podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok wraz z odsetkami wynoszącymi około 22,5 mln zł. Grupa Żywiec złoży na tę decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Grupa Żywiec poinformowała w raporcie giełdowym o doręczeniu spółce decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z 31 stycznia 2020 r. w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2013.

- W następstwie odwołania złożonego przez Spółkę, Organ II Instancji utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach ("Organ I Instancji") z dnia 30 listopada 2018r., zgodnie z którą spółka zobowiązana jest do zapłaty 47.143.466 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok wraz z odsetkami wynoszącymi w przybliżeniu kwotę 22.531.294 zł, z tytułu niewłaściwego ujęcia przychodów i kosztów związanych z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. s.k., oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych – czytamy w raporcie giełdowym.

Grupa Żywiec podała tez, że po konsultacji z doradcami podatkowymi, podtrzymuje swoje zastrzeżenia zawarte w odwołaniu od decyzji Organu I Instancji, gdyż w opinii zarządu wnioski Organu II Instancji zawarte w decyzji ostatecznej nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz stoją w sprzeczności z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w odniesieniu do spraw w analogicznym stanie faktycznym i prawnym.

- Dodatkowo, spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez Spółkę działań – poinformowała spółka.

- Z powyższych względów, spółka zamierza skorzystać z przysługującego jej prawa do złożenia skargi do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia przedmiotowego rozstrzygnięcia - podano.© Portal Spożywczy 2022-01-18 11:53:18