Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Postępowanie restrukturyzacyjne spółki Małpka umorzone

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zawiadomił, że w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Małpka S.A. postanowieniem z 15 stycznia br. umorzone zostało postępowanie restrukturyzacyjne wobec tej firmy.

Przez dwa najbliższe tygodnia będzie można wnosić zażalenia na postanowienie.

Sąd informuje, że uprawnione osoby mogą złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika.© Portal Spożywczy 2021-07-26 06:28:08