Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W Małopolsce większość skontrolowanych zakładów spalało odpady

W 2019 r. w 72 z 78 zakładowych urządzeń grzewczych w Małopolsce spalane były odpady – wykazały wyniki badań próbek pobrane w ramach pilotażowego programu kontroli spalania paliw stałych, realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.


© Portal Spożywczy 2022-01-24 07:14:02