Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

UOKiK bada nieprawidłowości na rynku rolno-spożywczym i w sklepach, w 2019 r. było 800 kontroli

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie przygląda się rynkowi rolno-spożywczemu. Jego działania obejmują zarówno walkę z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej, jak i kontrole w sklepach. Dzięki decyzjom UOKiK rolnicy szybciej dostają zapłatę za swoje produkty. Inspekcja Handlowa regularnie sprawdza jakość i oznakowanie warzyw i owoców w sklepach – w 2019 r. przeprowadziła ponad 800 takich kontroli.


© Portal Spożywczy 2022-01-22 12:23:10