Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Metro podpisała globalną deklarację o wycofaniu jaj z chowu klatkowego

Grupa Metro, jeden z największych koncernów handlowych na świecie, podpisała globalną deklarację o całkowitej rezygnacji ze sprzedaży jaj pochodzących z chowu klatkowego. Zmiana obejmuje takie kraje jak Rosja, Ukraina, Chiny czy Indie – jest to przełomowa decyzja w temacie dobrostanu kur niosek.© Portal Spożywczy 2022-01-22 12:57:02