Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Futurolog o zmianach klimatu: Co czeka sektor rolno-spożywczy za 10 lat?

Jaki może być wpływ zmian klimatu w Polsce na sektor rolno-spożywczy w perspektywie 10 lat? O tym dyskutujemy na łamach naszego portalu. Dziś futurolog Kacper Nosarzewski, partner w warszawskiej firmie foresightowej 4CF i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością opowiada nam o koniecznej adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych.© Portal Spożywczy 2022-01-24 08:05:50