Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Największe fuzje i przejęcia na rynku napojów w IV kw. 2019, wartość wszystkich transakcji to niemal 580 mln USD

Wartość transakcje fuzji i przejęć w branży napojów na świecie w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła 576,54 mln USD, co oznacza spadek o 95,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału – wynika z danych GlobalData. Z kolei na koniec 2019 roku wartość transakcji sięgnęła 15,63 mld USD.


Autor: BW, portalspozywczy.pl
Data: 26-02-2020, 09:54
Największa transakcja w IV kw. 2019 to przejęcie przez Anheuser-Busch InBev firmy Craft Brew Alliance fot. Shutterstock

Wartość ta oznacza też spadek o 89,4 proc. w porównaniu ze średnią z czterech kwartałów, która wyniosła 5,43 mld USD.

Porównując wartość transakcji w różnych regionach świata, prym wiedzie Ameryka Północna, a łączna liczba ogłoszonych transakcji w tym czasie wyniosła 484,41 mln USD. Jeśli chodzi o poszczególne kraje to na pierwszym miejscu znalazły się Stany Zjednoczone, gdzie wartość transakcji M&A wyniosła 374,69 mln USD.

Pod względem ilości fuzji i przejęć w branży napojów na świecie największym regionem jest Ameryka Północna, a następnie w Europie oraz region Azji i Pacyfiku.

Kraje, które dokonały największej ilości fuzji i przejęć w IV kwartale 2019 r. były Stany Zjednoczone z 21 umowami, a następnie Wielka Brytania z pięcioma oraz Chiny z czterema.

Na koniec 2019 r. wartość transakcji M&A na świecie wyniosła 15,63 mld USD, co oznacza spadek o 59,5 proc. rok do roku.

Największe transakcje w IV kw. 2019 r.

Pięć największych transakcji M&A w branży napojów w czwartym kwartale 2019 roku stanowiło 97,7 proc. całej wartości transakcji M&A czwartego kwartału. Łączna wartość tych pięciu największych transakcji wyniosła 563,47 mln USD, wobec całkowitej wartości 576,54 mln USD.

Pięć największych transakcji M&A w IV kw. 2019 jakie wymienia GlobalData to:  

- Przejęcie przez Anheuser-Busch InBev firmy Craft Brew Alliance za 367,29 mln USD

- Przejęcie Pepsi-Cola Products Philippines przez Lotte Chilsung Beverage 82,15 mln USD

- Przejęcie przez firmę Lassonde Industries Sun-Rype Product za 68,36 mln USD

- Przejęcie przez Davide Campari-Milano firm Casa Montelobos S.A.P.I. de oraz Licorera Ancho Reyes y CIA S.A.P.I. de za 35,7 mln USD

- Przejęcie przez Liling Hengwang E-Commerce firmy Yunnan Diqing Shangri-La Yuquan Investment za 9,98 mln USD.
 

© Portal Spożywczy 2020-06-01 06:23:32