Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

EDA wspiera wszystkie inicjatywy Zielonego Ładu

W ubiegłym tygodniu dyrektor EDA Hélène Simonin oraz Olivier De Schutter Specjalny Sprawozdawca Narodów Zjednoczonych odnośnie kwestii żywności od 2008 do 2014 r., podkreślili na forum wysokiego szczebla w Euractiv, kluczową rolę jaką nadchodząca strategia „Od pola do stołu” będzie odgrywać na europejskim poziomie dla osiągnięcia zrównoważonego systemu żywności UE.


Autor: portalspożywczy.pl/EDA
Data: 27-02-2020, 13:33
EDA wspiera Zielony Ład /fot. EDA

Te dyskusje panelowe przedstawiał także MEP Sarah Wiener (Greens, AT), Lukáš Víšek (Członek Gabinetu Komisarza Fransa Timmermansa) oraz Sabine Jülicher (Dyrektor w DG SANTE).

Stanowiło to okazję do wymiany poglądów odnośnie nadchodzącej strategii Komisji UE, która będzie obejmowała kompletny system żywnościowy, od produkcji do konsumpcji, mający na względzie trzy filary zrównoważonego rozwoju: środowisko oraz sprawy socjalne i ekonomiczne.

EDA z dużym zadowoleniem przyjmuje to spójne i zintegrowane podejście do którego my dodajemy kwestie wartości odżywczych, co zostało ujęte w naszym dokumencie EDA odnośnie wizji w zakresie Zielonego Ładu.

W tym kontekście EDA wspiera wszystkie inicjatywy Zielonego Ładu odnoszące się do sektora rolno-spożywczego, które powinny być zebrane razem w ramach prac nad strategią Od Pola do Stołu.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.

© Portal Spożywczy 2020-06-01 17:28:14