Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Sprawozdanie przewodniczącego Rady Nadzorczej GDT

Rada Nadzoru nad Wydarzeniami GDT jest niezależnym organem nadzorczym powołanym w celu zapewnienia, że platforma handlowa GDT Events Oversight jest prowadzona i rozwijana zgodnie z Zasadami Przewodnimi oraz w celu reprezentowania interesów stron handlujących na platformie GDT Events - podkreśla Bill Shields, przewodniczący Rady Nadzorczej GDT.


Autor: portalspożywczy.pl/EDA
Data: 04-03-2020, 13:54
GDT /fot. Unsplash

Rada Nadzoru nad Wydarzeniami GDT jest niezależnym organem nadzorczym powołanym w celu zapewnienia, że platforma handlowa GDT Events Oversight jest prowadzona i rozwijana zgodnie z Zasadami Przewodnimi oraz w celu reprezentowania interesów stron handlujących na platformie GDT Events.

 Rada ds. Nadzoru uważa, że przyjęcie i stosowanie solidnych zasad zarządzania ma w tym kontekście kluczowe znaczenie.

Zapewnia ona uczestnikom uczestników spotkań w ramach GDT (oraz innym zainteresowanym stronom, którzy korzystają z cen określonych w ramach spotkań w ramach GDT) zaufanie zarówno do zaangażowanych w nie procesów, jak i do efektów osiąganych przez platformę handlową.

Zasady zarządzania obowiązujące w zakresie monitorowania operacji i wyników transakcji w ramach GDT zostały dostosowane na podstawie zasad Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, które zostały opracowane w celu zarządzania podmiotami finansowymi ustalającymi ceny referencyjne w sytuacji niestabilności rynku wynikającej z globalnego kryzysu finansowego.

Te zasady zarządzania są testowane w ramach programu regularnego nadzoru rynkowego i niezależnych audytów i funkcjonują z powodzeniem od dwóch lat. Ważnym udoskonaleniem w 2019 roku było zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą umowy o wymianie informacji pomiędzy Global Dairy Trade i NZX, na mocy której obie strony mogą wymieniać się informacjami, jeśli na którymś z rynków konieczne jest zbadanie ewentualnej próby manipulacji lub naruszenia zasad niezwiązanych z manipulacją na rynku.

W ciągu ostatnich kilku lat Rada ds. Nadzoru z powodzeniem kontynuowała swoją działalność, a jej Statut został ostatnio zmieniony w celu dalszego zwiększenia jego skuteczności. Umożliwiła ona zarządowi doradzanie i wnoszenie wkładu w zarządzanie globalnym handlem produktami mleczarskimi w zakresie działań mających na celu realizację jego celów biznesowych na szerszą skalę. Do Statutu wprowadzono dwie konkretne zmiany mające na celu zbudowanie odpowiedniego doświadczenia i wiedzy Rady w dłuższej perspektywie: przedłużyliśmy poprzednią dwuletnią kadencję do trzech lat, aby zapewnić ciągłość składu Rady oraz umożliwiliśmy Radzie Nadzorczej wybór minimalnej liczby członków, w przypadku gdy ich zaangażowanie na rynku składników mleczarskich w skali globalnej zwiększyłoby jej ogólne możliwości i zakres działania (większość członków nadal jest powoływana zgodnie z ich rolą i wielkością obrotu w ramach spotkań GDT).

Moje szczere podziękowania dla członków zarządu skierowane są za ich wkład w ciągu całego roku. Chciałbym wyrazić uznanie dla odchodzących na emeryturę członków: Hafid Brahma z Falait SPA i Josh Sigmund z Fonterry za ich cenny wkład. Kimberly Fisk, Globalny Lide, Nestle Dairy Procurement of Nestrade S.A., która została wybrana w październiku w celu uzupełnienia wakatu w Zarządzie Falait SPA, Bruce Turner, Dyrektor Centralnego Zarządzania Portfolio Fonterra, który zastąpi Josha Sigmunda jako przedstawiciela Fonterra w Zarządzie od 1 stycznia 2020 roku.

Rada Nadzorcza nadal korzysta ze wspólnej wiedzy naszych klientów, sprzedawców i członków rynku finansowego. Każdy z członków jest głęboko zaangażowany w rolę i cele Rady, która ostatecznie stara się utrzymać skuteczność i zaufanie w procesie ustalania cen poprzez działanie platformy handlowej.

Tłumaczenie materiałów wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.

© Portal Spożywczy 2020-07-14 02:32:52